Informajsonskonferanse

Informasjonskonferanse for ansatte i folkehøgskolene.

Informasjonskonferansen 2024

Tid: 9.-10. september 2024

Sted: Scandic Oslo Airport

Årets konferanse varer 2 dager, ikke 3. Konferansen starter kl 10 og avsluttes kl 16

Det planlegges en frivillig seminardag på Folkehøgskolekontoret i Brugata i etterkant, onsdag 11. september.

Programmet er under arbeid og vil inneholde tema som AI og nytt årshjul.

Hold av datoene. Informasjon om priser og påmelding kommer.

Kalender