Kurs for praktisk personale

Internatet er en viktig danningsarena, der du som praktisk personale er en viktig ressurs. Vi arrangerer kurs for praktisk personale under Folkehøgskoleuka hvert år.
Kokk i arbeid
(Foto: Pylyp Sukhenko)

Ofte treffer denne ansattgruppa lettere enkelte elever og elevgrupper, og i de praktiske
situasjonene er du en verdifull ressurs i møtet med den enkelte. Mange har et ønske og et behov for
å i større grad forstå og få ta del i elevenes danningsprosess, men er usikre i møtet med elevene og
etterlyser mer kunnskap og kompetanse på området.
Som praktisk personale møter du elevene i både formelle og uformelle situasjoner, og vi ønsker med
dette kurset å gi deg mer kunnskap og forståelse for hva som skjer i disse møtene og hvilket
potensiale som finnes. Vi vil lete frem de gode suksesshistoriene og se hva vi kan lære av hverandre.
Erfaringsdeling blir et viktig bidrag gjennom disse dagene, og du vil bli godt kjent med andre
folkehøgskoleansatte rundt om i landet, noe du også vil kunne ha glede av senere.

 

Dette er et svært populært kurs hvert år. Kurset varer i to dager.

Kalender