Kurs for nye lærere

Kurs for nye lærere arrangeres hver år under Folkehøgskoleuka og er blitt en "schlager"!
Lærer i arbeid
(Foto: Kenny Eliason)

Kurset gir en solid innføring i skoleslaget. Gjennom foredrag, oppgaver, samtaler og sosialt samvær vil deltakerne lære mer om skoleslagets idégrunnlag og historie, folkehøgskole-pedagogikk, etiske utfordringer i hverdagen, og ellers dele forventninger og bekymringer om sin nye jobb i fellesskap. Med andre ord, deltakerne vil bli kjent med grunntenkningen i norsk frilynt folkehøgskole.

Kurset følges alltid opp med en ny samling i januar. Her deler vi erfaringer og opplevelser fra første halvår.

Første del av kurset varer i 4 dager, mens del 2 varer i to dager.

 

 

Kalender