Frirommet

Frirommet er navnet på et initiativ utviklet av de frie skoler i Danmark og nå frilynt folkehøgskole i Norge ved Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) og Folkehøgskoleforbundet (FHF). Målet er å bedre den offentlige samtalen og skape trygge ytringsrom der det er rom for refleksjon rundt dilemma, tvil og mulige løsninger. Slik håper Frirommet å styrke unges selvtillit, engasjement og mot til å delta, og øke troen på at det nytter å være demokratisk aktive for et bedre og bærekraftig samfunn.

Frirommet og friromsdebatten

Samfunnet er komplekst og fullt av dilemma som kan virke lammende på politisk engasjement. I tillegg bidrar et stadig tøffere og polarisert debattmiljø, spesielt på nett, til at mange kvier seg for å delta i debatter og den demokratiske samtalen. Undersøkelser viser også at unge i Norge kan mye om demokrati, men bruker det forholdsvis lite.

I et demokrati er det nødvendig at vi alle engasjerer oss i viktige saker og tar ansvar for samfunnets utvikling. Samtidig bør det være meningsfullt, morsomt og livsbekreftende å delta i det politiske ordskiftet.

Frirommet er navnet på et initiativ utviklet av de frie skoler i Danmark og nå frilynt folkehøgskole i Norge ved Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) og Folkehøgskoleforbundet (FHF). Målet er å bedre den offentlige samtalen og skape trygge ytringsrom der det er rom for refleksjon rundt dilemma, tvil og mulige løsninger i konfliktpregede saker. Slik håper Frirommet å styrke unges selvtillit, engasjement og mot til å delta, og øke troen på at det nytter å være demokratisk aktive for et bedre og bærekraftig samfunn.

(Foto: Lukasz Maznica)

Friromsdebatten

For å virkeliggjøre visjonen har Frirommet utviklet en ny debattform. Friromsdebatten søker gjennom sin metodikk å styrke den demokratiske samtalen mellom unge og andre borgere og opinionsdannere. Målet med debatten er ikke at noen skal vinne, men at vi i fellesskap skal bli klokere.

Friromsdebatten er ikke redd for å synliggjøre frontene i en konflikt. I første runde av friromsdebatten presenteres og tydeliggjøres derfor debattantenes standpunkter. Disse er utgangspunkt for de neste to rundene, der debattantene utfordres til å reflektere over tvil og dilemma, for deretter å få innspill for det felles beste gjennom dialog med elever og publikum ellers.

Samtidig som friromsdebatten utfordrer de tradisjonelle rammene for debatt, er det et viktig poeng at den skal ledes av vanlige folk, og ikke av for eksempel journalister eller andre eksperter. Friromsdebatten er også et virkningsfullt og inspirerende pedagogisk verktøy som kan brukes i mange sammenhenger på skolen.

Prosjektet er inspirert av og samarbeider med det danske Frirummet. Her kan du også finne annen info, inspirasjon og materiell.

 

Kurs

Kurs i Frirommets debattmodell vil sette deg i stand til å planlegge og gjennomføre friromsdebatter på skolen og i lokalsamfunnet.

Første kurs i Frirommet ble gjennomført på Fana folkehøgskule 11. og 12. august under Folkehøgskoleuka 2021.
Neste kurs er under planlegging.

 

Materiell

  • Guide til å planlegge og gjennomføre en friromsdebatt:

Friromsdebatten – en guide NO

  • Inspirasjonsliste for friromsdebatter:

Inspirasjonsliste til frirumsdebatter NO

  • Rundeslides til gjennomføring av friromsdebatt:

Frirommets-Rundeslides til bruk under selve debatten NO

  • Typiske generelle spørsmål å stille i de tre rundene av en Friromsdebatt:

Spørsmål til Frirommet NO

  • Kurs i Frirommet:

2021 08 Debattpilotkurs NO endelig versjon AB

  • Spørreteknikker:

MODELLER SPØRRETEKNIKK FRIROMMET NO

To eksempler på (danske enn så lenge) friromsdebatter

 

 

Kontakt

Øyvind Brandt, prosjektkoordinator Frirommet: tlf 90077694 – ob@folkehogskole.no

Espen Bråten Kristoffersen, rådgiver PU: tlf 46420909 – espen@folkehogskole.no

Dorte Birch, daglig leder Informasjonskontoret for folkehøgskolen: tlf 91352372 – dorte@folkehogskole.no

Angelina K. Christiansen, generalsekretær Folkehøgskoleforbundet: tlf 95960115 – angelina@folkehogskole.no

Kalender