Kalender

Våre Rundskriv

FHF-rundskriv 13/2022: Særavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke

Publisert

FHF-rundskriv 13/2022: Særavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke Den 22. juni var det forhandlinger mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene som er part i Særavtale for…

FHF-rundskriv 12/2022: Kurs i styrearbeid 5. – 6. september for styremedlemmer, styreledere og rektorer i skolestyrer

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 12/2022: Kurs i styrearbeid 5. – 6. september for styremedlemmer, styreledere og rektorer i skolestyrer Folkehøgskoleforbundet inviterer i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke til…