Kalender

Våre Rundskriv

FHF-rundskriv 22/2019 Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2019

Publisert

Velkommen til årsmøte i IF og Lederforum 2019 for rektorer, ass. rektorer og inspektører ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er et viktig møtested for lederne…

FHF rundskriv 21/2019: Seniortiltak

Publisert/Oppdatert

Vi har fått mange spørsmål om seniortiltakene, og ser at dette tolkes og løses forskjellig på skolene. Det har vært en gjennomgang av ordningen sentralt.