Kalender

Våre Rundskriv

Brev fra valgnemnda: Valg på landsmøtet 2019

Publisert

Det begynner så smått å nærme seg landsmøtet på Skogn folkehøgskole (27.-29. mai 2019). Ettersom det er to-årig landsmøteperiode, er alle styremedlemmer og varamedlemmer på…

FHF-rundskriv 23/2018: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Publisert

Det utlyses NOK 90.000,- fra solidaritetsfondet i år. Søknadsfrist 18. januar 2019.