Kalender

Våre Rundskriv

FHF-rundskriv 9/2018: Lønnsoppgjøret for de kommunalt- og fylkeskommunalt eide folkehøgskolene

Publisert

Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren har kommet til enighet om ny hovedtariffavtale for perioden 2018 til 2020.

FHF-rundskriv 8/2018: Forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet

Publisert/Oppdatert

Organisasjonene har blitt enige om å utsette forhandlingene om ny særavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke.