Kalender

Våre Rundskriv

FHF-rundskriv 21/2018: Hva er sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen?

Publisert

Sosialpedagogisk arbeid utgjør en svært viktig og definerende del av folkehøgskolen som skoleslag. Generalsekretær Knut Simble og seniorrådgiver i pedagogisk utviklingsarbeid Sindre Vinje initierte…

FHF-rundskriv 20/2018: Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2018

Publisert

Vi viser til tidligere utsendt innkalling og informasjon om årsmøtet i IF og Lederforum 2018 fra Informasjonskontoret for folkehøgskolen og vedlagte program, når vi herved…