Kalender

Våre Rundskriv

FHF-rundskriv 19/2021: Bestilling av ny sangbok

Publisert/Oppdatert

Endelig er ny sangbok ferdigstilt, og klar for levering til skolene fra 4. november 2021.

FHF-rundskriv 18/2019: Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2021

Publisert

FHF-rundskriv 18/2019 Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2021 Velkommen til lederforum og årsmøte i IF 2021, for rektorer og inspektører/ass. rektorer ved de…