Våre Rundskriv

FHF rundskriv 12/2020: Sangboknemd

Publisert/Oppdatert

Styret i FHF har vedtatt å nedsette en sangboknemnd for revisjon av vår egen Norsk Sangbok.

FHF Rundskriv 11/2020: Kurs for nye lærere og ledere i frilynt folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Det er viktig å opprettholde kurs for nytilsatte i frilynt folkehøgskole, derfor planlegger vi kurs for nytilsatte i uke 33.