Våre Rundskriv

FHF-rundskriv 20/2020: Innkalling til digital tillitsvalgtkonferanse

Publisert/Oppdatert

Innkalling til digital tillitsvalgtkonferanse 2020. For program, se arrangementet i kalender til høyre på siden.

FHF-rundskriv 19/2020: Utlysning av stilling som rådgiver for pedagogisk utvikling

Publisert/Oppdatert

Målsetningen for det pedagogiske utviklingsarbeidet er å videreutvikle skoleslaget som et moderne, attraktivt og relevant skoletilbud for elevene og heve kompetansen til de som arbeider…