Kalender

Våre Rundskriv

FHF-rundskriv 14/2022: Invitasjon til kurs om veiledning i folkehøgskolen 8. september 2022: -mentorordningen, karriereveiledning og gruppeveiledning.

Publisert

NKF og FHF inviterer i samarbeid til kurs om mentorordningen og veiledningen i folkehøgskolen. Hoved-fokus i kurset vil være veiledning rettet mot alle elever i…

FHF-rundskriv 13/2022: Særavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 13/2022: Særavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke Den 22. juni var det forhandlinger mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene som er part i Særavtale for…