Det skjer

Våre Rundskriv

FHF rundskriv 23 2017: Invitasjon til Lederforum 2017 med årsmøte i IF

Publisert/Oppdatert

Vi viser til tidligere utsendt innkalling og informasjon om årsmøtet i IF og Lederforum 2017 fra Informasjonskontoret for folkehøgskolen. Vedlagt finner du invitasjon og…

FHF rundskriv 22 2017: Folkehøgskoler kan nå foreslås til Utdanningsforbundets klimapris

Publisert/Oppdatert

Etter møte med Utdanningsforbundet i vinter er det nå åpnet for at folkehøgskoler også kan foreslås som kandidater til Utdanningsforbundets klimapris. Folkehøgskolenes kandidater vil…