Kalender

Våre Rundskriv

FHF-rundskriv 15/2019: Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilknyttet Virke

Publisert

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2019. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, det betyr at det kun er lønn det er forhandlet om.

FHF-rundskriv 14/2019: Lønnsoppgjøret i KS – kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

Publisert

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2019. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, det betyr at det kun er lønn det er forhandlet…