Kalender

Våre Rundskriv

FHF rundskriv 5/2020 Utlysning av stipend for kompetanseutvikling

Publisert

Vedlagt følger utlysing av midler fra Stipend og forskningsfondet - til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag.

Felles FHF/IF-rundskriv 12.02.2020 Rundspørring om Frirommet til skolene

Publisert/Oppdatert

Er din skole med på en felles frilynt demokratisk satsning? Skal frilynt folkehøgskole introdusere Frirommet i Norge?…