Våre Rundskriv

FHF-rundskriv 10/2021: Mellomoppgjøret 2021

Publisert

FHF-rundskriv 10/2021 Mellomoppgjøret 2021 Lønnsoppgjøret for 2021 er nå kommet et stykke på vei. Frontfagene endte med en ramme på 2,7…

FHF-rundskriv 9/2021: Kurs i etablering av mentortilbud

Publisert/Oppdatert

Kurs i etablering av MENTORTILBUD for elever uten fullført VGO 19. august 2021, Folkehøgskolekontoret, Oslo   All…