Det skjer

Våre Rundskriv

FHF rundskriv 25 2017: Rektor som medlem

Publisert/Oppdatert

Rektorutvalget har sammen med sekretariatet, utarbeidet en brosjyre om rektor som medlem. Brosjyren inneholder en del informasjon som det er nyttig og viktig at…

FHF rundskriv 24 2017: DAGSKURS FOR VAKTMESTRE/DRIFTSANSVARLIGE I FOLKEHØGSKOLEN

Publisert/Oppdatert

Vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen har ikke mange arenaer å møtes på seg imellom for å utvikle sin egen praksis videre. Det gjør vi nå noe…