Våre Rundskriv

FHF rundskriv 7/2020: Pause i årets lønnsoppgjør

Publisert

På grunn av den alvorlige situasjonen koronaviruset har skapt, med sykdom og økonomisk usikkerhet, er lønnsoppgjøret for våre medlemmer utsatt til høsten.

FHF Rundskriv Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert

Utlysning av midler fra Folkehøgskoleforbundets Stipend- og forskningsfond…