Våre Rundskriv

FHF-RUNDSKRIV 22/2020: TILBAKEMELDING PÅ SELVEVALUERINGSRAPPORTEN

Publisert/Oppdatert

I år vil Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag sammen gi ut en generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene. I den forbindelse vil vi gjerne se så mange…

FHF-RUNDSKRIV 21/2020: KOMITE TIL REVISJON AV IDÉ- OG PRINSIPPROGRAM

Publisert/Oppdatert

Nåværende Idé- og prinsipprogram for Folkehøgskoleforbundet gjelder frem til Landsmøtet i 2021. Forbundsstyret vil nedsette en bredt sammensatt komite som skal arbeide med revisjon…