Kalender

Våre Rundskriv

FHF-rundskriv 14/2021: Invitasjon til digitalt landsmøte 1. juni

Publisert/Oppdatert

Vi inviterer herved til digitalt landsmøte i Folkehøgskoleforbundet 1. juni 2021. Programmet er tilpasset slik at vi får gjennomført møtet på en dag, fra kl.

FHF-rundskriv 13/2021: Delegater til landsmøtet

Publisert/Oppdatert

Med utgangspunkt i lokallagenes innmeldte liste over ønskede delegater i prioritert rekkefølge, og i samsvar med delegatordningen, har sekretariatet tildelt 60 delegatplasser, se vedlagte liste.