Det skjer

Våre Rundskriv

FHF rundskriv 18-2017: Etterpåmelding til kurs for nye og andre i folkehøgskolen til FOLKEHØGSKOLEUKA

Publisert/Oppdatert

Erfaringsmessig vet vi at det i løpet av sommeren kan ha blitt tilsatt ny rektor, assisterende rektor, lærere eller kolleger blant det praktiske personalet…

FHF rundskriv 17-2017: Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilsluttet Virke

Publisert/Oppdatert

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2017. Rammen for lønnsoppgjøret ble 2.4%. De sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. juli.