Kurs

Vi arrangerer kurs og samlinger for ansatte i folkehøgskolen flere ganger i året.
Kreativt klasserom med maling
(Foto: Matthieu Comoy)

Aktuelle kurs:

Det har blitt en tradisjon at vi kombinerer våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med spennende og aktuelle kurs for deg som har vært i skoleslaget en stund. Ved at vi legger opp til en rekke kurs i andre uken av august sørger vi for at flere kan møtes på tvers av fag, stilling og geografi.
Gjennom foredrag, kurs, samtaler, felles måltider, morgensamlinger, festligheter, quiz, konsert, nye bekjentskaper og mere til, skal vi sørge for inspirasjon og faglig påfyll som en kickstarter på nytt skoleår.

Vaktmestre og driftsledere i folkehøgskolen har ikke mange arenaer å møtes på seg imellom for å utvikle sin egen praksis videre. Nå arrangerer vi endelig et nytt kurs. Kurset finner sted onsdag 18. oktober – torsdag 19. oktober på Folkehøgskolekontoret i Oslo.
Nærmere bestemt Brugata 19. Deltakerne innlosjeres på Thon hotell spektrum som ligger ca 200
meter fra kontoret og 400 meter fra Oslo Sentralstasjon.

Kurset vil i all hovedsak være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema. Det blir også
omvising i et av Oslos signaturbygg. Hvor dette blir er ikke landet enda, men vi lover at det blir
spennende og spektakulært. I tillegg skal vi besøke Bygg reis deg-messen på Lillestrøm. Et høydepunkti seg selv.

Har du utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men mangler pedagogikk eller formell undervisningskompetanse? USN tilbyr nå 30 studiepoeng pedagogikk, som første del av praktisk-pedagogisk utdanning, PPU

Vi anbefaler at ansatte som ønsker å gjennomføre dette studiet får anledning til det, og at skolene bidrar så godt de kan med tilrettelegging av undervisningsåret og økonomisk støtte til studieavgiften.

FHF tilbyr alle sine medlemmer, som gjennomfører dette studiet, en støtte på 5.000 kroner, forutsatt at medlemmet ikke har fått dekket hele studieavgiften av sin arbeidsgiver.

Erfaringssamlinger

Foruten kurs og utdanninger med åpen påmelding gjennomfører vi også kontinuerlig erfaringssamlinger for skoler som deltar i våre pedagogiske utviklingsprosjekt. Vi har også egne kurs for praktiske personale, der hver yrkesgruppe har egen samling annenhvert år.

Kalender