Kurs

Vi arrangerer kurs og samlinger for ansatte i folkehøgskolen flere ganger i året.
Kreativt klasserom med maling
(Foto: Matthieu Comoy)

Aktuelle kurs:

Flere og flere rammes av psykisk sykdom. Også på folkehøgskolene opplever vi at elever har ulike psykiske utfordringer.
Hva gjør vi når en elev er psykotisk og hører stemmer i hodet? Eller når Jonas får et angstanfall under en morgensamling? Eller når man får at vite at Anna har låst seg inne på rommet sitt og driver med selvskading og vil ta sitt eget liv? Når Sigrid blir tynnere og tynnere og aldri møter opp til middagen?
Målet med dette kurset er å gi deg konkrete verktøy i møte med utfordringer knyttet til psykisk helse hos våre elever. Du vil lære deg å gjenkjenne symptomer på psykisk sykdom, samt hvordan du kan støtte og guide en elev slik at vedkommende kan få riktig form for behandling og hjelp. Hvordan skal vi møte elevene på best mulig måte? Og hvordan følger vi opp?

Kurset består av et 12 timers treningsprogram som går over 2 dager.

  • Folkehøgskoleuka (arrangeres i uke 32 hvert år)

Det har blitt en tradisjon at vi kombinerer våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med spennende og aktuelle kurs for deg som har vært i skoleslaget en stund. Ved at vi legger opp til en rekke kurs i andre uken av august sørger vi for at flere kan møtes på tvers av fag, stilling og geografi.
Gjennom foredrag, kurs, samtaler, felles måltider, morgensamlinger, festligheter, quiz, konsert, nye bekjentskaper og mere til, skal vi sørge for inspirasjon og faglig påfyll som en kickstarter på nytt skoleår. Vertskap for 2024 er SKAP Kreativ Folkehøyskole. 

Har du utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men mangler pedagogikk eller formell undervisningskompetanse? USN tilbyr nå 30 studiepoeng pedagogikk, som første del av praktisk-pedagogisk utdanning, PPU

Vi anbefaler at ansatte som ønsker å gjennomføre dette studiet får anledning til det, og at skolene bidrar så godt de kan med tilrettelegging av undervisningsåret og økonomisk støtte til studieavgiften.

FHF tilbyr alle sine medlemmer, som gjennomfører dette studiet, en støtte på 5.000 kroner, forutsatt at medlemmet ikke har fått dekket hele studieavgiften av sin arbeidsgiver.

Erfaringssamlinger

Foruten kurs og utdanninger med åpen påmelding gjennomfører vi også kontinuerlig erfaringssamlinger for skoler som deltar i våre pedagogiske utviklingsprosjekt. Vi har også egne kurs for praktiske personale, der hver yrkesgruppe har egen samling annenhvert år.

Kalender