Kurs

Vi arrangerer kurs og samlinger for ansatte i folkehøgskolen flere ganger i året.
Kreativt klasserom med maling
(Foto: Matthieu Comoy)

Aktuelle kurs:

  • KoRus (4. – 5. januar 2023, Brugata)

Et kunnskap- og kompetansehevingsprosjekt mellom NKF, FHF, KORUS Oslo og KORUS Sør, om
hvordan ansatte på folkehøyskoler kan
1) øke sin kunnskap og kompetanse om ungdom og rus
2) møte elever som er nysgjerrige på rus, sliter med eget rusbruk, eller er bekymret for en venns
rusbruk, med konstruktive handlingsalternativer
3) gjennom dialog, kunnskap og informasjon, bidra til å gi elever grunnlag for å ta egne valg

(Lukket kurs)

Om du er helt ny eller relativt nyansatt i folkehøgskolen de seneste årene vil du gjennom foredrag,
workshops, oppgaver, samtaler og sosialt samvær lære mer om skoleslagets idégrunnlag og historie,
folkehøgskolepedagogikk, etiske utfordringer i hverdagen, og ellers dele forventninger og
utfordringer. Med andre ord, du vil bli kjent med grunntenkningen i norsk frilynt folkehøgskole.
Samtidig vil du få trening i noen praktiske pedagogiske grep til hverdagen i folkehøgskolen, og bygge
nettverk med kolleger på andre skoler. Dette er del 2 av kurset. Del 1 arrangeres under Folkehøgskoleuka hvert år. 

Målet med dette kurset er å gi deg konkrete verktøy i møte med utfordringer knyttet til psykisk helse hos våre elever. Du vil lære deg å gjenkjenne symptomer på psykisk sykdom, samt hvordan du kan støtte og guide en elev slik at vedkommende kan få riktig form for behandling og hjelp. Hvordan skal vi møte elevene på best mulig måte? Og hvordan følger vi opp? Dette kurset har gått sin seiersgang i Danmark og endelig kan vi tilby kurset på hjemmebane. Kursholder: Lars Jørgensen 

(Fulltegnet)

Det har blitt en tradisjon at vi kombinerer våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med spennende og aktuelle kurs for deg som har vært i skoleslaget en stund. Ved at vi legger opp til en rekke kurs i andre uken av august sørger vi for at flere kan møtes på tvers av fag, stilling og geografi.
Gjennom foredrag, kurs, samtaler, felles måltider, morgensamlinger, festligheter, quiz, konsert, nye bekjentskaper og mere til, skal vi sørge for inspirasjon og faglig påfyll som en kickstarter på nytt skoleår.

Erfaringssamlinger

Foruten kurs og utdanninger med åpen påmelding gjennomfører vi også kontinuerlig erfaringssamlinger for skoler som deltar i våre pedagogiske utviklingsprosjekt. Vi har også egne kurs for praktiske personale, der hver yrkesgruppe har egen samling annenhvert år.