Kurs og utdanninger

Vi prøver kontinuerlig å tilrettelegge for kompetanseutvikling for ansatte i folkehøgskolen, gjennom kurs, samlinger og konferanser. Vi samarbeider også med Høgskolen i Sørøst-Norge om en lederutdanning for våre skoleledere. '

 

I 2018 kan vi tilby: 

NB! Flere av våre faste kurs som vi tilbyr ligger i Folkehøgskoleuka 2018 (6-9. august 2018). Dette er blant annet:

  • Kurs for nye lærere i folkehøgskolen
  • Kurs for nye praktisk personale i folkehøgskolen
  • Kurs for nye skoleledere i folkehøgskolen

Foruten kurs og utdanninger med åpen påmelding gjennomfører vi også kontinuerlig erfaringssamlinger for skoler som deltar i våre pedagogiske utviklingsprosjekt.

Vi har også kontinuerlig kurs for det praktiske personale, der hver yrkesgruppe har egen samling hvert andre år.

Kalender