Selvevaluering

Skolene sender hvert år en selvevalueringsrapport til Utdanningsdirektoratet den 1. juni. Hva er selvevaluering og hvilke arbeidsprosesser ligger til grunn for rapporten?

 

Folkehøyskoleloven, forskrifter og tilskuddsbrevet til skolene sier følgende om selvevalueringen:

Folkehøyskoleloven §2, h:
Skolen skal utarbeide prosedyre for selvevaluering og kvalitetsutvikling som sikrer de tilsatte og elever medvirkning. Det skal utarbeides en årlig selvevalueringsrapport som skal være offentlig tilgjengelig.

Forskrifter til Folkehøyskoleloven § 14:
Hver skole skal utarbeide en dokumentasjon som klargjør og definerer skolens verdigrunnlag og målsetting. Dokumentasjonen skal også omfatte prosedyre for selvevaluering, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.

Tilskuddsbrevet til skolene (2017):
”Gjennom selvevaluering skal skolene etablere rutiner for kritisk å vurdere egen virksomhet, identifisere områder for forbedring, sette inn ressurser for å oppnå forbedringer, og vurdere de resultatene man oppnår.
* Omtale av skolens verdigrunnlag og målsetting
* Omtale av skolens prosedyre for selvevaluering, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling
* Ansattes medvirkning
* Elevenes medvirkning
Rapporten må identifisere de funn som er gjort gjennom selvevalueringen, og gi informasjon om hvordan skolen vil følge opp funnene.»

Hva er selvevaluering og hvilke arbeidsprosesser ligger til grunn for rapporten?

Selvevaluering omfatter skolens arbeid med å bli en bedre folkehøgskole. Med andre ord: Selvevalueringen er ikke en rapport, men et verktøy til selv å vurdere skoleåret, til å bli bedre. Dokumentasjonen av selvevalueringen har flere målgrupper: de ansatte, styret, Udir og andre interessenter (elevenes familier, folk flest, politikere, pressen og offentligheten). Hovedleseren av den offentlige rapporten er Udir, hovedleseren av beskrivelsen av selvevalueringen er de ansatte.

Selve rapporten forteller om skolens arbeid i løpet av året, spesielt om innsatsen for å bli bedre. Den er et offentlig tilgjengelig dokument og bør ikke være for lang og detaljert. Tenk på personvern og taushetsplikt når den skrives. Navn på elever og ansatte hører ikke hjemme her.

Selvevalueringsrapporten er en fortelling til offentligheten om skoleåret som nettopp er slutt. Den skal kunne leses som enkeltstående fortelling, men bidrar også til å fortelle skolens historie.

Slik vi forstår loven, er selvevaluering og kvalitetsutvikling likestilt, og i praksis blir kvalitetsutvikling og kvalitetssikring en del av selvevalueringen av hele skolen.

Kalender