Tariff og maler

Folkehøgskolene i Norge er tilknyttet enten Virke (de private folkehøgskolene) eller KS (de fylkes- og kommunalt eide folkehøgskolene). Her under finner du tariffavtaler og informasjon på begge områdene.

Tariff og avtaler VIRKE:

Godtgjøring for særskilt arbeid utgjør kr. 26.500,- for perioden 1.1.19 – 31.12.21.

Tariff og avtaler KS:

Hovedavtalen er forrige gang reforhandlet for fire år og nå prolongert med ytterligere to år med relativt få endringer. Del A regulerer forhandlingsordningen. Her inngår blant annet bestemmelser om partsforhold, prosedyreregler for inngåelse av tariffavtaler, bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger, bestemmelser om tvisteløsninger, konflikter og annet. Del B og C omhandler partenes intensjoner om lokalt og sentralt samarbeid. Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre gode prosesser mellom partene.

Godtgjøring for særskilt arbeid utgjør kr. 27.000,- for perioden 1.1.18 – 31.12.22.

Lokale forhandlinger:

Lokal prosess ved lokale forhandlinger, se vedlegg nederst på denne siden

Kravskjema for ansatte tilsluttet Folkehøgskoleforbundet, se vedlegg nederst på denne siden

Mal som utgangspunkt for forhandling om lokal særavtale, se vedlegg nederst på denne siden

Diverse maler

Sjekkliste nyansatt ved folkehøgskole, se vedlegg nederst på denne siden

Tilsettingsbrev, se vedlegg nederst på denne siden

Beregne lønnsansiennitet, se vedlegg nederst på denne siden

Lokale forhandlinger Utdanningsforbundet, se vedlegg nederst

Lokale forhandlinger Virke, se vedlegg nederst

Tariffoppgjøret Virke, se vedlegg nederst

Kalender