Tariff og maler

Folkehøgskolene i Norge er tilknyttet enten Virke (de private folkehøgskolene) eller KS (de fylkes- og kommunalt eide folkehøgskolene). Her under finner du tariffavtaler og informasjon på begge områdene.

Tariffavtaler VIRKE:

Gjeldende avtaler:

Godtgjøring for særskilt arbeid utgjør kr. 29.500,- for perioden 1.1.2023 – 31.12.2024

Eldre avtaler:

Tariffavtaler KS:

Godtgjøring for særskilt arbeid utgjør kr. 29.500,- for perioden 1.1.23 – 31.12.24.

Lokale forhandlinger:

Lokal prosess ved lokale forhandlinger, se vedlegg nederst på denne siden

Kravskjema for ansatte tilsluttet Folkehøgskoleforbundet, se vedlegg nederst på denne siden

Mal som utgangspunkt for forhandling om lokal særavtale, se vedlegg nederst på denne siden

Diverse maler

Tilsettingsbrev, se vedlegg nederst på denne siden

Lokale forhandlinger Utdanningsforbundet, se vedlegg nederst

Lokale forhandlinger Virke, se vedlegg nederst

Tariffoppgjøret Virke, se vedlegg nederst

Kalender