Tariff og maler

Folkehøgskolene i Norge er tilknyttet enten Virke (de private folkehøgskolene) eller KS (de fylkes- og kommunalt eide folkehøgskolene). Her under finner du tariffavtaler og informasjon på begge områdene.

Tariffavtaler VIRKE:

Gjeldende avtaler:

Godtgjøring for særskilt arbeid utgjør kr. 29.500,- for perioden 1.1.2023 – 31.12.2024

Eldre avtaler:

Tariffavtaler KS:

Godtgjøring for særskilt arbeid utgjør kr. 29.500,- for perioden 1.1.23 – 31.12.24.

Lokale forhandlinger:

Lokal prosess ved lokale forhandlinger, se vedlegg nederst på denne siden

Kravskjema for ansatte tilsluttet Folkehøgskoleforbundet, se vedlegg nederst på denne siden

Lokale forhandlinger Utdanningsforbundet, se vedlegg nederst

Lokale forhandlinger Virke, se vedlegg nederst

Diverse maler

Arbeidsavtale

I vedlegg nederst på siden finner du Arbeidstilsynets standard arbeidsavtale. I arbeidsmiljøloven § 14-6 kan du lese om hva arbeidsavtalen minimum skal inneholde. I arbeidsavtalen skal det stå hvilken tariffavtale som gjelder, det finnes lenke til disse høyere opp på denne siden. Det henvises slik:

For private folkehøgskoler tilknyttet Virke:

Tariffavtale: Landsoverenskomst for utdanning
For undervisningspersonale: Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

For kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler:

Tariffavtale: KS Hovedtariffavtalen
For undervisningspersonale: SFS 2214 Særavtale for undervisningspersonale i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskolen

Kalender