Studie i folkehøgskolepedagogikk

Har du utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men mangler pedagogikk eller formell undervisningskompetanse? USN tilbyr nå 30 studiepoeng pedagogikk, som første del av praktisk-pedagogisk utdanning, PPU!
Vi anbefaler at ansatte som ønsker å gjennomføre dette studiet får anledning til det, og at skolene bidrar så godt de kan med tilrettelegging av undervisningsåret og økonomisk støtte til studieavgiften.
FHF tilbyr alle sine medlemmer, som gjennomfører dette studiet, en støtte på 5.000 kroner, forutsatt at medlemmet ikke har fått dekket hele studieavgiften av sin arbeidsgiver.

For mer informasjon kan du kontakte førsteamanuensis Johan Løvgren: Johan.Lovgren@usn.no.

Besøk også skolens hjemmeside! 

 

 

Kalender