Studie i folkehøgskolepedagogikk

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr studiepoeng i folkehøgskolepedagogikk som kan inngå i praktisk-pedagogisk utdanning.

Jobber du i folkehøgskolen og ønsker mer kunnskap om pedagogikk eller mangler formell undervisningskompetanse? Har du utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men mangler pedagogikk?

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr 30 studiepoeng pedagogikk, som første del av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Studiet er samlingsbasert og kan derfor kombineres med jobb.

 

Se vedlegg for informasjon om studietibudet 2022/2023.

 

 

Kalender