Studie i folkehøgskolepedagogikk

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide studie- og emneplaner til et studie i Folkehøgskolepedagogikk. Dette gjøres i nært samarbeid med Folkehøgskoleforbundet og Noregs kristelege folkehøgskolelag.

Arbeidsgruppen består av:

  • Stein Laugerud, Leder (HSN)
  • Cathrine Gjølstad (HSN)
  • Sindre Vinje (Folkehøgskoleforbundet)
  • Johan Lövgren (NKF)

Når studie- og emneplaner er på plass, skal HSN søke om midler fra Kunnskapsdepartementet til studieplasser. De ønsker et praksisnært studie, som er nettbasert med dagssamlinger.

Studiet vil være inndelt i tre emner som tilsammen utgjør 45 stp. Foreløpig arbeidstittel på emnene er:

  1. Folkehøgskolens idegrunnlag, formål og praksis
  2. Fagdidaktikk
  3. Praktisk pedagogisk arbeid i folkehøgskolene

Intensjonen er at dersom man fullfører dette studiet vil man kunne være kvalifisert for den avsluttende del av ordinær PPU (30 stp).

Estimert oppstart vil være høsten 2019 (forutsatt midler fra Kunnskapsdepartementet).