Styret

Forbundsstyret leder virksomheten i Folkehøgskoleforbundet mellom landsmøtene og forbereder landsmøtesakene. Styret i Folkehøgskoleforbundet blir valgt av landsmøtet, som til vanlig blir holdt i vårhalvåret annethvert år. Nåværende styre ble valgt på digitalt landsmøte 1. juni 2021.
 • Einar Opsvik

  Leder av Folkehøgskoleforbundet

  Styreleder har det overordna ansvaret for å sikre at frilynt folkehøgskoles idé- og prinsipprogram blir omsatt til praktisk arbeid. Vi arbeider for å ivareta og formidle folkehøgskolens idéer, tenking, praksis og pedagogikk.

  Mobil: 971 76 112
 • Kristin Smith

  Kontorleder

  Administrasjonsleder på Ringerike folkehøgskole og medlem i styret for Folkehøgskoleforbundet fra 2015 (1. vara) og 2017 (medlem).

 • Ronnie MAG Larsen

  Lærer

  Lærer på Follo folkehøgskole og medlem i styret i Folkehøgskoleforbundet fra 2017.

 • Marianne Amundsen

  Lærer

  Ansatt på Agder fhs siden 2001. Er linjelærer i Keramikk - Billedkunst, internatleder, Sos. Lærer og Fk-Ung koordinator. Medlem i styret for Folkehøgskoleforbundet siden 2019.

 • Mariann Aaland

  Rektor

  Rektor, tidligere lærer, på Buskerud folkehøgskole. Medlem i styret siden 2021.

 • Angelina K. Christiansen

  Generalsekretær

  Angelina har, som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet, sekretærfunksjonen i styret. Hun har til vanlig kontor i Brugata 19, Oslo.

  Tel: 22 47 43 10
  Mobil: 95 96 01 15

Varamedlemmer:

 • Line C. Tirslaug

  Kontor- og internatleder

  Kontor- og internatleder på Trøndertun folkehøgskole og vara til styret i Folkehøgskoleforbundet siden 2015.

 • Frida Isungset

  Lærer

  Ansatt på Sogndal folkehøgskule siden 2016 som lærer. Vara til styret i Folkehøgskoleforbundet siden 2021.

 • Kjetil Hallre

  Lærer

  Jobber på Ringerike folkehøgskole som lærer. Vara til styret i Folkehøgskoleforbundet siden 2021.

Valgnemnd 2021-2023:

Astrid Moen, Sund folkehøgskole
Dan Skjæveland, Skogn folkehøgskole
Haldis Brubæk, Romerike folkehøgskole

Kalender