Styret

Styret i Folkehøgskoleforbundet blir valgt av landsmøtet, som til vanlig blir holdt i vårhalvåret annenhvert år.
 • Øyvind Brandt

  Leder av Folkehøgskoleforbundet siden 2011

  Har ledet Informasjonskontoret for folkehøgskolen i ti år, vært lærer ved Skiringssal folkehøgskole og rektor ved Nestor, Melsomvik.

  Tel: +4722474308
  Mobil: +4790077694
 • Jan Martin Medhaug

  Rektor

  Jan Martin Medhaug er rektor ved Follo folkehøgskole og medlem i styret for Folkehøgskoleforbundet fra 2017.

 • Sivelin Kjølstad

  Lærer

  Sivelin Kjølstad er lærer på Sogndal folkehøgskole og medlem av styret i Folkehøgskoleforbundet fra 2015

 • Kristin Smith

  Kontorleder

  kontorleder på Ringerike folkehøgskole og medlem i styret for Folkehøgskoleforbundet fra 2015 (1. vara) og 2017 (medlem)

 • Ingvar Øydvin

  Assisterende rektor

  Assisterende rektor på Fosen folkehøgskole og medlem i styret for Folkehøgskoleforbundet fra 2017

 • Angelina K. Christiansen

  Generalsekretær

  Angelina har, som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet, sekretærfunksjonen i styret. Hun har til vanlig kontor i Øvre Vollgate 13, Oslo

  Tel: 22474310
  Mobil: 97428979

Varamedlemmer:

 • Ronnie MAG Larsen

  Lærer

  Lærer på Follo folkehøgskole og 1.vara til styret i Folkehøgskoleforbundet fra 2017

 • Line C. Tirslaug

  Skolesekretær/internatleder

  Skolesekretær/internatleder på Trøndertun folkehøgskole og 2. vara til styret i Folkehøgskoleforbundet siden 2015

 • Ingjerd De Graaff

  Kontorleder

  Kontorleder på Romerike folkehøgskole og 3. vara til styret i Folkehøgskoleforbundet siden 2015

Valgnemnd 2017-2019:

Hilde Grymyr, Idrettsskolen Numedal folkehøgskole
Tore Haltli, Sund folkehøgskole
Kjersti Hovland, Ringerike folkehøgskole

Kalender