Styret

Forbundsstyret leder virksomheten i Folkehøgskoleforbundet mellom landsmøtene og forbereder landsmøtesakene. Styret i Folkehøgskoleforbundet blir valgt av landsmøtet, som til vanlig blir holdt i vårhalvåret annethvert år. Nåværende styre ble valgt på landsmøte på Sogndal folkehøgskule 2. juni 2023.
 • Einar Opsvik

  Leder av Folkehøgskoleforbundet

  Styreleder har det overordna ansvaret for å sikre at frilynt folkehøgskoles idé- og prinsipprogram blir omsatt til praktisk arbeid. Vi arbeider for å ivareta og formidle folkehøgskolens idéer, tenking, praksis og pedagogikk.

  Mobil: 971 76 112
 • Ronnie MAG Larsen

  Lærer

  Lærer på Follo folkehøgskole og medlem i styret i Folkehøgskoleforbundet fra 2017.

 • Marianne Amundsen

  Lærer

  Ansatt på Agder fhs siden 2001. Er linjelærer i Keramikk - Billedkunst, internatleder, Sos. Lærer og Fk-Ung koordinator. Medlem i styret i Folkehøgskoleforbundet siden 2019.

 • Mariann Aaland

  Rektor

  Rektor, tidligere lærer, på Buskerud folkehøgskole. Medlem i styret i Folkehøgskoleforbundet siden 2021.

 • Line Cecilie Tirslaug

  Kontorleder

  Kontorleder på Torshus Folkehøgskule, vara i styret i Folkehøgskoleforbundet siden 2015, og som styremedlem siden 2023.

 • Angelina K. Christiansen

  Generalsekretær

  Angelina har, som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet, sekretærfunksjonen i styret. Hun har til vanlig kontor i Brugata 19, Oslo.

  Tel: 22 47 43 10
  Mobil: 95 96 01 15

Varamedlemmer:

 • Frida Isungset

  Lærer

  Ansatt på Sogndal folkehøgskule siden 2016 som lærer. Vara til styret i Folkehøgskoleforbundet siden 2021.

 • Kjetil Hallre

  Lærer

  Jobber på Ringerike folkehøgskole som lærer. Vara til styret i Folkehøgskoleforbundet siden 2021.

 • Aina Nesse

  Kokk

  Aina jobber som kokk på Voss Folkehøgskule. Valgt som vara til styret i Folkehøgskoleforbundet i 2023.

Valgnemnd 2023-2025:

Ingvild Jevne, Arbeiderbevegelsens folkehøgskole Ringsaker
Silvia van Hesik Førde, Fjordane folkehøgskule
Fredrik Møller-Hansen, Sandefjord folkehøyskole

Kalender