Styret

Styret i Folkehøgskoleforbundet blir valgt av landsmøtet, som til vanlig blir holdt i vårhalvåret annenhvert år. Nåværende styre ble valgt på landsmøtet på Skogn 29. mai 2019.
 • Live Hokstad

  Leder av Folkehøgskoleforbundet

  Har vært rektor på Toten folkehøgskole i åtte år, lærer i videregående skole, vært selvstendig næringsdrivende, samt jobbet i Matprat og 4H. Valgt leder av Folkehøgskoleforbundet siden 2019.

  Tel: 22 47 43 08
  Mobil: 918 53 885
 • Kristin Smith

  Kontorleder

  Kontorleder på Ringerike folkehøgskole og medlem i styret for Folkehøgskoleforbundet fra 2015 (1. vara) og 2017 (medlem).

 • Ronnie MAG Larsen

  Lærer

  Lærer på Follo folkehøgskole og medlem i styret i Folkehøgskoleforbundet fra 2017.

 • Ingvar Øydvin

  Lærer

  Lærer, tidligere inspektør, på Fosen folkehøgskole og medlem i styret for Folkehøgskoleforbundet siden 2017.

 • Marianne Amundsen

  Lærer

  Ansatt på Agder fhs siden 2001. Er linjelærer i Keramikk - Billedkunst, internatleder, Sos. Lærer og Fk-Ung koordinator. Medlem i styret for Folkehøgskoleforbundet siden 2019.

 • Angelina K. Christiansen

  Generalsekretær

  Angelina har, som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet, sekretærfunksjonen i styret. Hun har til vanlig kontor i Øvre Vollgate 13, Oslo.

  Tel: 22 47 43 10
  Mobil: 95 96 01 15

Varamedlemmer:

 • Line C. Tirslaug

  Kontor- og internatleder

  Kontor- og internatleder på Trøndertun folkehøgskole og vara til styret i Folkehøgskoleforbundet siden 2015.

 • Einar Opsvik

  Rektor

  Har jobba ved Møre folkehøgskule sidan 2004, først som inspektør, og nå i rolla som rektor frå hausten 2018. Vara til styret i Folkehøgskoleforbundet siden 2019.

 • Kristin Bjørke

  Lærer

  Har jobbet på Sund Folkehøgskole siden 2010. Vara til styret i Folkehøgskoleforbundet siden 2019.

Valgnemnd 2019-2021:

Lars Waade, Skogn Folkehøgskole
Per Kielland, Elverum Folkehøgskole
Nina Hafnor, Hallingdal Folkehøgskule

Kalender