Deltidsstudie i folkehøgskolepedagogikk

Jobber du i folkehøgskolen og ønsker mer kunnskap om pedagogikk? Nå kan du søke deg til PPU!
Har du utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men mangler pedagogikk eller formell undervisningskompetanse? USN tilbyr nå 30 studiepoeng pedagogikk, som første del av praktisk-pedagogisk utdanning, PPU

Vi anbefaler at ansatte som ønsker å gjennomføre dette studiet får anledning til det, og at skolene bidrar så godt de kan med tilrettelegging av undervisningsåret og økonomisk støtte til studieavgiften.

FHF tilbyr alle sine medlemmer, som gjennomfører dette studiet, en støtte på 5.000 kroner, forutsatt at medlemmet ikke har fått dekket hele studieavgiften av sin arbeidsgiver.
Kalender