If styret november 2022

Foto: Øyvind Krabberød

Nytt styre for Informasjonskontoret

På årsmøtet 8. november i Oslo ble det valgt nytt styre for Informasjonskontoret for folkehøgskolen.

Årsmøtet i Informasjonskontoret for folkehøgskolen ble avholdt 8. november på Quality Hotel 33 i Oslo.

På møtet var det valg til styre. Styret leder arbeidet i Informasjonskontoret mellom årsmøtene, og har i oppgave å forberede årsmøtesaker, legge opp retningslinjer for informasjonsarbeidet, ansette personale og føre tilsyn med den daglige driften av IF.

Styrets sammensetning

Årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling og gjenvalgte Morten Eikenes som styreleder og Astrid Moen og Ole Karsten Birkeland som styremedlemmer. Tormod Gjersvold er ny som 2. vara.

Dermed er styrets sammensetning frem til neste årsmøte:

  • Morten Eikenes, Ringerike folkehøgskole – styreleder
  • Ingvild Tollehaug Jevne, Arbeiderbevegelsens folkehøgskole – styremedlem
  • Astrid Moen, Sund folkehøgskole – styremedlem
  • Ole Karsten Birkeland, Sogndal folkehøgskule – styremedlem
  • Einar Opsvik, leder i Folkehøgskoleforbundet – FHFs styremedlem

Varaer:

  • Mette Haustreis, Vefsn folkehøgskole – 1. vara
  • Tormod Gjersvold, Trøndertun folkehøgskole – 2. vara

 

Takk til valgkomiteen, Lene Dyrkorn og Bjørn Olav Nicolaisen, for deres arbeid.

 

Kalender