Orange og hviott banner med teksten: Årshjul. Informasjon og markedføring og et bilde av to smilende jenter som holder opp et skilt de har laget til internatrommet sitt.

Oppdatert årshjul og sosiale medier ressurser

Nu har årshjulet som skolene kan bruke til å planlegge neste års kommunikasjon, blitt oppdatert. Det har også sosiale medie-ressursene.

Hvert år lager informasjonsmedarbeiderne i IF en oppdatert versjon av et årshjul som skolene kan bruke til planleggingen av sitt eget informasjons- og markedsføringsarbeid. Århjulet er lagt ut i både en PDF- og en Word-versjon. Sistnevnte kan lastes ned og bearbeides på folkehøgskolene slik at den passer til den enkelte skoles behov.

Det er også laget en oppdatert versjon av hjelperessurser til sosiale medier. Her får skolene tips og råd til deres eget sosiale medie-arbeid.

Vi håper disse hjelperessursene kan forenkle informasjonsarbeidet på folkehøgskolene og sikre at ikke hjulet må oppfinnes alt for mange ganger. Vi oppfordrer til å ta kontakt dersom dere trenger ytterligere hjelp eller dersom dere har spørsmål til disse hjelperessurser.

 

Kalender