15 hvite mennesker i ulike aldre står foran et hvitt bygg med skiltet Højskolerne.

Ansatte fra infromasjonskontorene i Norge, Sverige og Danmark møttes til erfaringsutveksling i København.

Nordisk informasjonsmøte

De nordiske informasjonskontorene ønsker å jobbe sammen for å øke kjennskapen til folkehøgskole verden over.
I slutten av august kunne endelig de nordiske informasjonskontorene for folkehøgskolene møtes fysisk igjen. Vår danske søsterorganisasjon Højskolerne inviterte til informasjonsmøte i København, og det svenske og begge de norske informasjonskontorene stilte.

 

Med 85 skoler i Norge, 155 i Sverige, 75 i Danmark og mer enn 80 i Finland, er det mye vi kan lære av hverandre. Møtet gav mulighet til å dele erfaringer rundt kommunikasjonsstrategi, vellykkede informasjonsgrep og kampanjer, satsing på TikTok og folkehøgskolenes synlighet i samfunnsdebatten. I tillegg til allsang fra Højskolesangbogen selvfølgelig!

 

Informasjonskontorene har et felles ønske om å styrke det nordiske samarbeidet og øke kjennskapen til folkehøgskolene og folkehøgskolebevegelsens ide i Norden og verden for øvrig. Fremover vil vi jobbe med muligheten for en felles engelskspråklig nettside med informasjon om folkehøgskole og folkehøgskoletilbudet i alle de nordiske landene, for å gjøre det lettere for internasjonale søkere å finne informasjon om tilbudet.

 

Vi takker danskene for et hyggelig og inspirerende møte og ser frem til å ta imot våre nordiske naboer i Oslo neste år.
Kalender