Prisgruppe nedsatt

Publisert

Det er nedsatt en gruppe som skal se nærmere på hvordan priser framstilles på folkehogskole.no. Gruppen skal både se på hvordan det kan sikres at prisinformasjonen er sammenlignbar fra skole til skole og linje til linje, og på hvordan prisinformasjonen kan framstilles på mest mulig pedagogisk måte for målgruppen.

Flere elever enn noen gang

Publisert

Det har aldri vært flere elever som begynte på folkehøgskole enn i år. Dette viser tall pr 1. august. Samlet sett har det vært en økning på 3,4 prosent i antall elever på norske folkehøgskoler. På de frilynte folkehøgskolene har økningen vært på 4 prosent.

Utredningen er ferdig

Publisert

I vinter ble en utredning av samarbeidet mellom IF og IKF satt i gang. Utredningsgruppen skulle vurdere flere alternativer, blant annet en utvikling av dagens samarbeid og en sammenslåing av IF og IKF. Utredningsgruppen har nå levert sin innstilling. Den ble ikke enstemmig.

Informasjonskonferansen 2017

Publisert/Oppdatert

Informasjonskonferansen er på Hotell Thon Arena på Lillestrøm 13.-15. september og programmet er nå klart.