Informasjonsrådgiver/ansvarlig for folkehøgskolenes sosiale medier

Publisert/Oppdatert

Fast stilling! Det har aldri vært flere elever på norske folkehøgskoler, men vi er ambisiøse og vil ha enda flere. Vil du hjelpe oss?

Påmeldingen til Informasjonskonferansen er i gang!

Publisert/Oppdatert

IF og IKF ønsker velkommen til folkehøgskolenes felles informasjonskonferanse fra 12. til 14. september på Lillestrøm.

Hold av dato til Informasjonskonferansen!

Publisert/Oppdatert

Årets informasjonskonferanse blir 12. til 14. september på Lillestrøm.

Fortsatt gode elevtall

Publisert/Oppdatert

Vi har nå fått inn de første elevtallene for neste skoleår. Det er akkurat like mange som har takket ja til en plass på en IF-skole som i fjor - og i fjor var det en framgang på 7 prosent fra året før. Det er dog store variasjoner fra skole til skole og fra landsdel til landsdel.

Svært gode søknadstall

Publisert/Oppdatert

Antall søknader pr 1. februar var over 4 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Det på tross av svært gode søknadstall i fjor. Overraskende mange søkte rett over midnatt 1. februar.

Kortkursgruppe nedsatt

Publisert

Informasjonskontorene vil satse mer på informasjon om kortkursene i tiden framover. Vi opplever at mange kjenner dårlig til dette viktige tilbudet og vi ser også at kortkursene er under et stadig press fra myndighetene.

Prisgruppe nedsatt

Publisert

Det er nedsatt en gruppe som skal se nærmere på hvordan priser framstilles på folkehogskole.no. Gruppen skal både se på hvordan det kan sikres at prisinformasjonen er sammenlignbar fra skole til skole og linje til linje, og på hvordan prisinformasjonen kan framstilles på mest mulig pedagogisk måte for målgruppen.

Flere elever enn noen gang

Publisert

Det har aldri vært flere elever som begynte på folkehøgskole enn i år. Dette viser tall pr 1. august. Samlet sett har det vært en økning på 3,4 prosent i antall elever på norske folkehøgskoler. På de frilynte folkehøgskolene har økningen vært på 4 prosent.

Utredningen er ferdig

Publisert

I vinter ble en utredning av samarbeidet mellom IF og IKF satt i gang. Utredningsgruppen skulle vurdere flere alternativer, blant annet en utvikling av dagens samarbeid og en sammenslåing av IF og IKF. Utredningsgruppen har nå levert sin innstilling. Den ble ikke enstemmig.

Informasjonskonferansen 2017

Publisert/Oppdatert

Informasjonskonferansen er på Hotell Thon Arena på Lillestrøm 13.-15. september og programmet er nå klart.

Kalender