Informasjonskonferanse på en annen måte

På grunn av koronaviruset blir ikke Informasjonskonferansen arrangert i sin opprinnelige form 9.-11.september.

I løpet av høsten vil informasjonskontorene arrangere ulike webinar som dekker de viktigste faglige feltene innen informasjon og markedsføring. Mer informasjon kommer.

Les rundskrivet vi sendte ut om Informasjonskonferansen 2020 her