Informasjonskonferanse på en annen måte

På grunn av koronaviruset blir ikke Informasjonskonferansen arrangert i sin opprinnelige form 9.-11.september.

I løpet av høsten vil informasjonskontorene arrangere ulike webinar som dekker de viktigste faglige feltene innen informasjon og markedsføring. Mer informasjon kommer.

Les rundskrivet vi sendte ut om Informasjonskonferansen 2020 her

Kalender