Ny rekord i antall elever

Vi har nå fått inn tallene for hvor mange som har takket ja til plass for neste skoleår. Det er en økning på 10 prosent i forhold til i fjor.

Det var 5137 personer som hadde takket ja til en plass på folkehøgskole pr 1. mars i år. I fjor på samme tid var tallet 4672.

Den største prosentvise økningen har skjedd i Sør-Vestlandet og Sørlandet, der økningen var på formidable 36,1 prosent. I Nord-Norge var økningen på 17,7 prosent.

Det var Østlandet som hadde den minste framgangen med 3,3 prosent.

I tabellen under ser man elevtallsutviklingen ved skolestart de siste årene. Vi nærmer oss nå 8000 elever.

Elevtallsutvikling ved skolestart
Elevtallsutvikling ved skolestart
Kalender