FHF-rundskriv 16/2019: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen 2019

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, tirsdag 24. september – torsdag 26. september.

FHF-rundskriv 16/2019

Innkalling til tillitsvalgtkonferansen 2019

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, tirsdag 24. september – torsdag 26. september. Vi starter og avslutter med lunsj. Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres i forkant av konferansen, mandag 23. – tirsdag 24. september. Forkurset starter kl. 15.30 og avslutter til lunsj på tirsdag når hovedkurset starter.

Hvert lokallag sender en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (Virke) og
§ 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

Påmelding til Folkehøgskoleforbundet senest 10. september. Det gjelder både for hovedkurset og forkurset. Du kan melde deg på direkte her: påmeldingsskjema, eller via Folkehøgskoleforbundets nettside https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/arrangementer/tillitsvalgtkonferansen-2019/

Det blir også lagt opp til egne særmøter for de to organisasjonene. Se program på neste side.

NB: Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet, må meldes skriftlig til FHF. Send forslagene til angelina@folkehogskole.no

Regler for reisetilskudd
Reisekostnader blir dekket etter billigste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers ville bli urimelig lang (i tvilstilfelle må dette avklares med Folkehøgskoleforbundet sentralt). Reisetilskuddet beregnes ut fra beste tilgjengelige rabattmulighet. Ta kontakt med sekretariatet i tvilstilfelle.

Kost og losji
Folkehøgskoleforbundet dekker kost og losji under oppholdet. Kostnader utover dette vil ikke bli dekket.

Program for forkurs og hovedkurs er vedlagt. Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på Folkehøgskoleforbundets nettsted www.folkehøgskoleforbundet.no

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                   generalsekretær

 

PROGRAM – forkurs for nye tillitsvalgte 23.-24. september 2019

  Mandag 23. september
15:30 Rundstykker og kaffe
16:00 Velkommen og presentasjon

Aktuelle lover og avtaler v/Angelina Christiansen, generalsekretær i FHF

16:45 Min rolle som tillitsvalgt
v/Steinar Sundvoll, organisasjonsrådgiver i NKF
17:30 Pause
18:00 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår v/ Steinar Sundvoll

Gruppeoppgaver og plenum. NB: Ta med bærbar PC /iPad

20:00 Middag

 

  Tirsdag 24. september
08:00 Frokost
08:45 Morgensang v/NKF
09:00 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår, forts.
Gruppeoppgaver og plenum, v/Angelina Christiansen og Steinar Sundvoll
10:15 Kort om organisasjonsstrukturen i norsk folkehøgskole, og om forholdet til

KS/Virke og Utdanningsforbundet, v/Angelina Christiansen

11:00 Spørretime (til ca. 12:00)
  Hovedkonferansen starter med lunsj kl. 12:30

 

PROGRAM – Tillitsvalgtkonferansen 24.-26. september 2019

  Tirsdag 24. september
12:30 Lunsj
13:30 Velkommen og presentasjon

Angelina Christiansen, generalsekretær i FHF & Steinar Sundvoll, organisasjonsrådgiver i NKF

13:45

 

 

Samarbeid mellom tillitsvalgt og rektor- «Vinn Vinn» v/Andreas Melberg, daglig leder i NKF

Hva skal drøftes, informeres og forhandles med tillitsvalgte? v/Angelina Christiansen

Hvordan påvirker det arbeidsfellesskapet når en kollega mister jobben? v/Steinar Sundvoll

15:00 Pause
15:15 Oppsigelse/nedbemanning, med fokus på når linjer ikke kommer i gang

v/forbundenes advokat Bjørn Bråthen

16:30 Pause
17:00 –

18:00

Fortsettelse oppsigelse/nedbemanning m/case
19:00 Middag

 

  Onsdag 25. september
08:00 Frokost
09:00 Morgensamling i en av søsterkirkene på Granavollen v/ NKF
09:45 Særmøter for FHF og NKF
10:45 Pause
11:00 Turnus v/Torill Bjerkmann Schlechter, Thrana HR
13:00 Lunsj
14:30 Revidering av Særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskolen

v/ Bjørn Sævareid, Utdanningsforbundet

15:45 Pause
16:00 –

17:00

Spørretime med innsendte spørsmål

v/Bjørn Sævareid, Angelina Christiansen og Steinar Sundvoll

19:00 Middag
21:00 Strilashow med Cato Jensen

 

  Torsdag 26. september
08:00 Frokost
08:45 Morgensamling v/ FHF
09:00 Bisitter i vanskelige saker: Hvordan støtte et medlem man er uenig med?
10:00 Pause /utsjekking
10:30 Lokal lønnspolitikk v/Andreas Melberg
11:45 Evaluering / avslutning
12:00 Lunsj
12:45 Fellestransport til Gardermoen
Kalender