Tillitsvalgtkonferansen 2019

FHF og NKF arrangerer tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell for alle våre tillitsvalgte i september.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Sanner Hotell, Granavollen 5, Gran

Hovedkurs: tirsdag 24. september – torsdag 26. september. Vi starter og avslutter med lunsj.

Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres i forkant av konferansen.

Forkurs: mandag 23. – tirsdag 24. september. Kurset starter kl. 15.30 og avslutter med lunsj.

Sted: Sanner Hotell, Gran på Hadeland

Fellestransport fra Gardermoen: mandag 23. september kl. 14.30 og tirsdag 24. september kl. 11.30.

Fellestransport til Gardermoen: torsdag 26. september kl. 13.10

Påmeldingsskjema

Frist 10. september

 Fra programmet så langt:

  • Turnus v/Torill Bjerkmann Schlechter
  • Oppsigelse og nedbemanning v/Bjørn Bråthen,
    med fokus på når linjer ikke kommer i gang
  • Utvalgsarbeidet med Virke v/Bjørn Sævareid
  • Hva som bør drøftes, informeres eller forhandles med tillitsvalgt v/Bjørn Sævareid
  • Spørretimen! Send inn spørsmål innen 17. september til angelina@folkehogskole.no

Strilashow med Cato Jensen, tillitsvalgt ved Åsane folkehøgskole. Gled dere!

 

PROGRAM – forkurs for nye tillitsvalgte 23.-24. september 2019

Mandag 23. september
15:30 Rundstykker og kaffe
16:00 Velkommen og presentasjon

Aktuelle lover og avtaler v/Angelina Christiansen, generalsekretær i FHF

16:45 Min rolle som tillitsvalgt
v/Steinar Sundvoll, organisasjonsrådgiver i NKF
17:30 Pause
18:00 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår v/ Steinar Sundvoll

Gruppeoppgaver og plenum. NB: Ta med bærbar PC /iPad

20:00 Middag

 

Tirsdag 24. september
08:00 Frokost
08:45 Morgensang v/NKF
09:00 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår, forts.
Gruppeoppgaver og plenum, v/Angelina Christiansen og Steinar Sundvoll
10:15 Kort om organisasjonsstrukturen i norsk folkehøgskole, og om forholdet til

KS/Virke og Utdanningsforbundet, v/Angelina Christiansen

11:00 Spørretime (til ca. 12:00)
Hovedkonferansen starter med lunsj kl. 12:30

 

PROGRAM – Tillitsvalgtkonferansen 24.-26. september 2019

Tirsdag 24. september
12:30 Lunsj
13:30 Velkommen og presentasjon

Angelina Christiansen, generalsekretær i FHF & Steinar Sundvoll, organisasjonsrådgiver i NKF

13:45

 

 

Samarbeid mellom tillitsvalgt og rektor- «Vinn Vinn» v/Andreas Melberg, daglig leder i NKF

Hva skal drøftes, informeres og forhandles med tillitsvalgte? v/Angelina Christiansen

Hvordan påvirker det arbeidsfellesskapet når en kollega mister jobben? v/Steinar Sundvoll

15:00 Pause
15:15 Oppsigelse/nedbemanning, med fokus på når linjer ikke kommer i gang

v/forbundenes advokat Bjørn Bråthen

16:30 Pause
17:00 –

18:00

Fortsettelse oppsigelse/nedbemanning m/case
19:00 Middag

 

Onsdag 25. september
08:00 Frokost
09:00 Morgensamling i en av søsterkirkene på Granavollen v/ NKF
09:45 Særmøter for FHF og NKF
10:45 Pause
11:00 Turnus v/Torill Bjerkmann Schlechter, Thrana HR
13:00 Lunsj
14:30 Revidering av Særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskolen

v/ Bjørn Sævareid, Utdanningsforbundet

15:45 Pause
16:00 –

17:00

Spørretime med innsendte spørsmål

v/Bjørn Sævareid, Angelina Christiansen og Steinar Sundvoll

19:00 Middag
21:00 Strilashow med Cato Jensen

 

Torsdag 26. september
08:00 Frokost
08:45 Morgensamling v/ FHF
09:00 Bisitter i vanskelige saker: Hvordan støtte et medlem man er uenig med?
10:00 Pause /utsjekking
10:30 Lokal lønnspolitikk v/Andreas Melberg
11:45 Evaluering / avslutning
12:00 Lunsj
12:45 Fellestransport til Gardermoen

 

Kalender