FHF-rundskriv 18/2019: Rådgiver for pedagogisk utvikling i frilynt folkehøgskole

Sindre Vinje har sluttet som rådgiver for pedagogisk utvikling i frilynt folkehøgskole, for å bli rektor ved Tønsberg Montessoriskole. Sindre har gjennom sine nesten sju år i Folkehøgskoleforbundet vært ansvarlig for en rekke pedagogiske utviklingsprosjekter, jobbet med nordisk skoleutvikling og vært en viktig bidragsyter i samarbeidet for å få på plass lederutdanningen i folkehøgskolen. Sindre har jobbet mye med å utvikle Folkehøgskoleuka, og det var ekstra hyggelig at årets kursuke ble så godt mottatt. Vi takker Sindre for følget så langt, og ønsker lykke til med nye utfordringer.

FHF-rundskriv 18/2019

 

Rådgiver for pedagogisk utvikling i frilynt folkehøgskole

Sindre Vinje har sluttet som rådgiver for pedagogisk utvikling i frilynt folkehøgskole, for å bli rektor ved Tønsberg Montessoriskole. Sindre har gjennom sine nesten sju år i Folkehøgskoleforbundet vært ansvarlig for en rekke pedagogiske utviklingsprosjekter, jobbet med nordisk skoleutvikling og vært en viktig bidragsyter i samarbeidet for å få på plass lederutdanningen i folkehøgskolen. Sindre har jobbet mye med å utvikle Folkehøgskoleuka, og det var ekstra hyggelig at årets kursuke ble så godt mottatt. Vi takker Sindre for følget så langt, og ønsker lykke til med nye utfordringer.

Benedicte Hambro er fra 1. september, engasjert som rådgiver for pedagogisk utvikling. Benedicte er allerede involvert i flere av forbundets pågående prosjekter, og skal for det kommende året dele sin tid mellom Folkehøgskoleforbundet og Ringerike folkehøgskole.

Hun kan kontaktes på: benedicte@folkehogskole.no

Benedicte vil blant annet ta prosjektet «Mellom solskinn og ruskevær» videre. Nettverkssamlingene vil fortsette, samt at hun jobber med et hefte med erfaringer fra skolene, med konkrete tips og metoder. Andre prosjekter Benedicte vil ha ansvar for er Folkehøgskoleuka 2020, styrking av sangen i frilynt folkehøgskole og nordisk nettverk for skoleutvikling i folkehøgskolene.

Styret i Folkehøgskoleforbundet vil starte en prosess for å vurdere hvilke behov vi har for det pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole framover.

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

Kalender