NF-rundskriv 4 – 2006 Innkalling til landsmøte

Publisert/Oppdatert

Innkalling til landsmøte i NF  Det blir med dette kalla inn til landsmøte i Norsk Folkehøgskolelag på Sund Folkehøgskole 27. – 30. mars 2007. Avreise etter frukost 30. mars.

NF-rundskriv 3 – 2006 Aktuelle datoer 2006 – 2007

Publisert/Oppdatert

Ver snill å kopiere til:  -           lokallagsleiar i NF og alle andre NF-tillitsvalte                     -           rektor                                                                                                -           leiar i lærarråd eller tilsvarande organ

NF rundskriv 2-06: Tinging av ny songbok

Publisert/Oppdatert

Vi oppmodar som tidlegare alle skolane til å tinge bøker til elevane slik at dei får utdelt boka ved opningssamlinga til hausten, og å kalkulere prisen for boka inn i skolepengane.

Samnemnda 1 -2006 Ansettelse av lærere med annen pedagogisk bakgrunn

Publisert/Oppdatert

I desember 2003 sendte Utdannings- og Forskningsdepartementet ut et rundskriv, F-025-03, om nye forskriftsbestemmelser for lærerkompetanse, til grunn- og videregående skoler. I nevnte rundskriv omtales følgende endring i § 14-1 i opplæringsloven:

NF-rundskriv 1 – 2006 Norsk Folkehøgskolelag og Norsk Tjenestemannslag

Publisert/Oppdatert

LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL) har startet en egen folkehøgskoleavdeling. Målet er å organisere flere av de IKV-tilsatte i folkehøgskolene.