NF-rundskriv 4 – 2006 Innkalling til landsmøte

Innkalling til landsmøte i NF  Det blir med dette kalla inn til landsmøte i Norsk Folkehøgskolelag på Sund Folkehøgskole 27. – 30. mars 2007. Avreise etter frukost 30. mars.

Alle medlemmer i NF vil etterkvart få program/invitasjon til møte med nærare detaljar.

 

Etter vedtektene skal saker som skal opp på landsmøtet vera meldt til styret 2 månader før møtet, det vil seia 27. januar.

 

Evt. framlegg til endring av vedtektene til NF skal vera meldt 4 månader før møtet. Styret skal ha møte 4. desember. Det vil vera fint om eventuelle endringsframlegg ligg føre til 20. november.

 

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

Lars Sigve Meling                    Knut Simble

leiar                                        dagleg leiar

Kalender