NF-rundskriv 9/11: REGNSKAPSOVERSIKT FOR LOKAL- OG DISTRIKTSLAG I NF

Publisert/Oppdatert

Hvert år tilbakeføres 5 % av medlemskontingenten et lokallag overfører til NF sentralt, til lokallaget (10 % for skoler i Nord Norge), og lokallagets inntekt i løpet av et år vil dermed i hovedsak være refundert kontingent fra NF sentralt.  

NF-rundskriv 8/11: Invitasjon til kursdag om selvevaluering

Publisert/Oppdatert

Invitasjon til kursdag om selvevaluering Torsdag 24 november 2011, kl. 9.30 – 16.00 Oslo Rica Hotell (v Oslo S) Deltakeravgift: kr. 750. Påmeldingsfrist: 20 oktober. Påmelding på NKFs nettside (se under) Kurset er et samarbeidskurs mellom NKF og NF og både IF og IKF skoler inviteres til å delta

NF-rundskriv 7/11: INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2011 27. – 29. SEPTEMBER 2011, MED FORKURS 26. – 27. SEPTEMBER.

Publisert/Oppdatert

NF og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 27. – 29. september 2011. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 26. september. Se vedlagte kursprogram (se side 2). Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på NFs nettsted www.folkehogskole.no/nf. Hvert lokallag kan sende en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

NF-rundskriv 6/11: TINGING AV SONGBOKA

Publisert/Oppdatert

Vi oppmodar som tidlegare alle skolane til å tinge bøker til elevane slik at dei får utdelt boka ved opningssamlinga til hausten, og å kalkulere prisen for boka inn i skolepengane.

NF-rundskriv 5/11: Ny særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Etter at det ble brudd i forhandlingene om ny særavtale våren 2010, er vi nå glade for at en ny sentral særavtale er på plass før kommende skoleår. Avtalen innebærer blant annet at undervisningspersonale i hel stilling gis en godtgjøring på minst kr 20 000 per år for særskilt arbeidstid i perioden 01.01.2011     – 31.12.2012.

NF-rundskriv 4/11: Resultatet fra lønnsoppgjøret i KS-området og HSH-området

Publisert/Oppdatert

For begge tariffområdene gjelder følgende:    

NF-rundskriv 3/11: HSH registrerer ”særskilt arbeidstid”

Publisert/Oppdatert

Arbeidsgiverorganisasjonen HSH har nylig sendt brev til folkehøgskolene (ikke de kommunalt- og fylkeskommunalt eide skolene) der det blant annet er vedlagt en spørreundersøkelse om omfanget av særskilt arbeidstid for lærerne. Rektorene blir bedt om å registrere dette ved å fylle ut et regnearkskjema. Skolene har fått relativt kort frist, til 11. mars.

NF-rundskriv 2/11: Innkalling til landsmøte i Norsk Folkehøgskolelag 2011

Publisert/Oppdatert

Det blir med dette kalla inn til landsmøte i Norsk Folkehøgskolelag måndag 11. april – torsdag 14. april.  Møtet opnar på ettermiddagen måndag og blir avslutta etter frukost torsdag.

AKTUELLE DATOER 2011 – NF-rundskriv 1/11

Publisert/Oppdatert

17.-20.01.11:              Rektormøte, Larvik 25.-27.01.11:              Inspektørmøte, Kiel-båten 21.-22.02.11:              Styremøte i NF, Øvre Vollgate 13 10.-11.04.11:              Styremøte NF, Ringebu fhs. 11.-14.04.11:              Landsmøte NF, Ringebu fhs.. 23.-24.05.11:              Informasjonskonferansen, Oslo 25.05.11:                    Styremøte NF, Øvre Vollgate 13 26.-27.05.11:              Felles styreseminar IF/NF, Oslo 06.6.- 9.6.11:              Praktisk samling (IKV), Lofoten fhs. 25.-26.09.11:              Styremøte NF, Sanner Hotell, Gran 26.09.11:                    Kurs for nye tillitsvalgte, Sanner Hotell, Gran 27.-29.09.11:              Tillitsvalgtkonferanse, Sanner hotell, Gran 03.-04.10.11:              Møte distrikt 6, Skiringssal fhs 10.-11.10.11:              Møte distrikt 4, Hardanger fhs. 17.-20.10.11:              Møte i distrikt 1, (Nordnorsk møte), Trondarnes fhs. 17.-19.10.11:              Møte i distrikt 2, (”Trøndermøtet”), Namdals fhs. 07.-08.11.11:              Møte i distrikt 7, Skjeberg fhs 14.11.11:                    Årsmøte IF, Oslo 14.-16.11.11:              Rektorforum, Drammen 05.-06.12.11:              Styremøte i NF, Oslo 06.-07.12.11:              Felles styremøte i NF/IF, Oslo 02.-03.01.12               Møte i distrikt 4, Solborg fhs.