NF-rundskriv 9/11: REGNSKAPSOVERSIKT FOR LOKAL- OG DISTRIKTSLAG I NF

Hvert år tilbakeføres 5 % av medlemskontingenten et lokallag overfører til NF sentralt, til lokallaget (10 % for skoler i Nord Norge), og lokallagets inntekt i løpet av et år vil dermed i hovedsak være refundert kontingent fra NF sentralt.  

I noen distrikt har lokallagene blitt enige om at pengene går inn på en konto som distriktsstyret disponerer.

 

Revisor krever at NF står ansvarlig også for denne delen av organisasjonens økonomiforvaltning. Som konsekvens av dette må vi nå kreve at hvert lokallag/distriktslag årlig sender oss en regnskapsoversikt som viser lokallagets disponering av egne midler.

 

Et enkelt regnskapsskjema finnes på side 2 i dette rundskrivet. Vi ber dere fylle ut dette skjemaet og returnere det til NF v/ Knut Simble på knut.simble@folkehogskole.no eller faks 22474301 innen 1.12.11.

 

NB: Bare de som sender oss utfylt regnskapsskjema, vil motta refusjon av kontingent senere dette høstsemesteret.

 

 

 

Øyvind Brandt                             Knut Simble

Leder                                          Daglig leder

Kalender