FHF-rundskriv 20/2022: Lønnsoppgjøret for skoler tilsluttet tariffområde Virke

Publisert

FHF-rundskriv 20/2022 Lønnsoppgjøret for skoler tilsluttet tariffområde Virke Virke og organisasjonene har i hovedoppgjøret kommet til enighet om ny Landsoverenskomst for Utdanning for perioden 1. mai 2022 – 30. april 2024. Totalrammen for oppgjøret er på 3,84 %. Sentrale tillegg – vedlegg 1 Det gis sentrale…

Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2022

Publisert

FHF-rundskriv 19/2022: Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2022 Velkommen til lederforum og årsmøte for IF 2022! Rektorer og inspektører/ass. rektorer får presentert et fyldig og relevant program som belyser aktuelle og relevante saker i tiden fremover. Nedenfor presenteres programmet nærmere. Mandag 7. november Den første dagen er kun…

FHF-rundskriv 18/2022 : Kurs i psykisk førstehjelp for unge 13. – 14. februar 2023

Publisert

FHF-rundskriv 18/2022 : Kurs i psykisk førstehjelp for unge 13. – 14. februar 2023 Flere og flere rammes av psykisk sykdom. Også på folkehøgskolene opplever vi at elever har ulike psykiske utfordringer. Hva gjør vi når en elev er psykotisk og hører stemmer i hodet? Eller når Jonas får et…

FHF-rundskriv 17/2022: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen

Publisert

FHF-rundskriv 17/2022: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NK) innkaller til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, tirsdag 1. november – torsdag 3. november. Vi starter og avslutter med lunsj. Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres i forkant av konferansen, mandag 31. oktober – tirsdag 1. november. Forkurset…

FHF rundskriv 16/2022: Selvevalueringsrapporter

Publisert

FHF-rundskriv 16/2022: Tilbakemelding på selvevalueringsrapporten I samarbeid med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) vil vi utarbeide en generell tilbakemelding til årets selvevalueringsrapporter. NKF har i flere år gitt ut en slik tilbakemelding til sine skoler, og vi har samarbeidet med dem om denne de to siste årene. «Faglig kvalitet i folkehøgskolen»…

FHF-rundskriv 15/2022: VERTSSKOLE SØKES TIL FOLKEHØGSKOLEUKA 2023 – 2024

Publisert

 Det har blitt en tradisjon å samles til kurs i frilynt folkehøgskole før skolestart i august. Folkehøgskoleuka arrangeres årlig for alle ansatte i frilynt folkehøgskole. Folkehøgskoleuka 2022 samlet rundt 110 deltakere fra hele landet, fordelt på en rekke kurs. Folkehøgskoleuka er det største arrangementet Folkehøgskoleforbundet arrangerer hvert år.

FHF-rundskriv 14/2022: Invitasjon til kurs om veiledning i folkehøgskolen 8. september 2022: -mentorordningen, karriereveiledning og gruppeveiledning.

Publisert

NKF og FHF inviterer i samarbeid til kurs om mentorordningen og veiledningen i folkehøgskolen. Hoved-fokus i kurset vil være veiledning rettet mot alle elever i folkehøgskolen. Kurset vil også gi en kort innføring i de viktigste elementene i mentorordningen som er spesielt rettet mot de elevene som ikke har fullført videregående skole.

FHF-rundskriv 13/2022: Særavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 13/2022: Særavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke Den 22. juni var det forhandlinger mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene som er part i Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen. Partene er enige om viktigheten av at det partssammensatte utvalget snarest viderefører arbeidet med forslag til revisjon av særavtalen, avtalens gyldighet er…

FHF-rundskriv 12/2022: Kurs i styrearbeid 5. – 6. september for styremedlemmer, styreledere og rektorer i skolestyrer

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 12/2022: Kurs i styrearbeid 5. – 6. september for styremedlemmer, styreledere og rektorer i skolestyrer Folkehøgskoleforbundet inviterer i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke til et to-dagers kurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i de frilynte folkehøgskolene. Det er flere som har meldt behov for et kurs i styrearbeid, tilsvarende…

FHF-rundskriv 11/2022: Bestilling av ny sangbok

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 11/2022: Bestilling av ny sangbok Det er tid for å bestille sangbøker til neste skoleår! Vi har ny sangbok, og vi håper den vil bli flittig brukt det kommende året. Vi trenger å vite når dere ønsker bøkene levert, for å være sikret levering til skolestart må vi ha…