FHF-rundskriv 22-2014 Kurs i søknadsskriving for tilskudd og tilskudssportalen

Publisert/Oppdatert

Trenger du penger til Undervisningsmateriell og eller utstyr, kulturarbeid, prosjekter, bygningsmasse, anlegg og vedlikehold, utviklingsarbeid eller annet? ..da burde du komme til Oslo 25. november. Nicolaas Kippenbroeck skal da holde kurs for oss i folkehøgskolene. Han er ekspert på tilskuddsordninger og søknader.

FHF-rundskriv 21-2013 Nytt hefte med idé- og prinsipprogram og vedtekter

Publisert/Oppdatert

Landsmøtet i mars i år vedtok nytt idé- og prinsipprogram med fokusområder for perioden 2013 til 2017. Samme landsmøte vedtok også nytt navn og en rekke andre endringer i vedtektene.

FHF-rundskriv 20-2013: Rektorforum 2013 Invitasjon og program

Publisert/Oppdatert

Invitasjon til Rektorforum med årsmøte i IF og Folkehøgskolekonferansen 2013 Så er det tid for årets rektorforum! Vi viser til vedlagte invitasjon og programmer når vi herved inviterer til årets rektorforum med årsmøte i IF og Folkehøgskolekonferansen 2013.

FHF-rundskriv 19-2013: Invitasjon til tillitsvalgtkonferansen 2013

Publisert/Oppdatert

FHF og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 24. – 26. september 2013. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 23. september. Se vedlagte kursprogram.

FHF-rundskriv 18-2013: Tariffinformasjon til de tillitsvalgte for FHF, NKF og Utdanningsforbundet

Publisert/Oppdatert

Vi er blitt gjort oppmerksomme på en e-post fra rektor Jon Krognes, som er medlem av Virkes forhandlingsutvalg, til alle de private folkehøgskolene, datert 28. juni 2013. Der blir skolene/rektorene instruert til å «… revidere sin lokale avtale». Innholdet i e-posten er gjengitt nedenfor.

FHF-rundskriv 17-2013: Selvevalueringsrapport til PU-rådgiver

Publisert/Oppdatert

Som ledd i oppfølging av det pedagogiske utviklingsarbeidet ber vi om å få tilsendt elektronisk kopi av årets selvevalueringsrapport for skolen til myndighetene. 

FHF-rundskriv 16-2013: Enighet om lønnsoppgjøret på Virke-området

Publisert/Oppdatert

Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i folkehøgskoler tilsluttet Virke. I Overenskomst for Utdanning får alle et generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum 3100 kroner.

FHF-rundskriv 15: Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler

Publisert/Oppdatert

Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler. Alle får et generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum 3100 kroner.

FHF-rundskriv 14-2013: Kopi av selvevalueringrapport

Publisert/Oppdatert

Se FHF-rundskriv 17-2013

FHF-rundskriv 13-2013: Bestilling av sangbok

Publisert/Oppdatert

I folkehøgskolen har vi en glimrende sangbok. Sangboka blir for de aller fleste elevene det konkrete folkehøgskoleminnet, som de tar med seg videre i livet, på folkehøgskolereunions og i andre sammenhenger.