FHF-rundskriv 19-2013: Invitasjon til tillitsvalgtkonferansen 2013

FHF og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 24. – 26. september 2013. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 23. september. Se vedlagte kursprogram.

FOLKEHØGSKOLEFORBUNDET

 

Til lokallagsleder                                                                                                           

Kopi til: Distriktslag av Folkehøgskoleforbundet

 

 

Oslo, 27.08.2013

Vår ref.: 50/13/A. 1.08

                                                                                                                                            

FHF-rundskriv 19/2013

 

INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2013 24. – 26. SEPTEMBER 2013, MED FORKURS 23. – 24. SEPTEMBER.

 

FHF og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 24. – 26. september 2013. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 23. september. Se vedlagte kursprogram (se side 2). Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på FHFs nettsted www.folkehøgskoleforbundet.no

Hvert lokallag kan sende en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

 

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (Virke) og § 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

 

Påmelding til NF senest 10. september. Det gjelder både for hovedkurset og forkurset. Du kan melde deg på FHF`s hjemmeside www.folkehøgskoleforbundet.no under «Kalender» eller lenke direkte til påmeldingsskjema: http://folkehogskolene.net/?id=65700013&_r=2073257637

 

Det blir lagt opp til egne særmøter for de to lagene. Styret i FHF legger opp dette møtet for FHF-representantene.

NB:        Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet, må meldes skriftlig til FHF sammen med påmeldingen.

Send forslagene til knut@folkehogskole.no

 

Regler for reisetilskudd:
Reisekostnader blir dekt etter billigste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers ville bli urimelig lang (i tvilstilfelle må dette avklares med FHF sentralt). Reisetilskuddet blir beregnet ut fra beste tilgjengelige rabattmulighet. Ta kontakt med sekretariatet i tvilstilfelle.

 

Kost og losji
NF dekker kost og losji under oppholdet. Kostnader utover dette vil ikke bli dekket. 

 

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!

 

Med vennlig hilsen FHF

 

Øyvind Brandt                             Knut Simble
leder                                           generalsekretær

 

 

FORKURSET FOR NYE TILLITSVALGTE

 

Mandag 23.09:

 

14:45:     Buss fra Gardermoen

 

16:00:     Velkommen og presentasjon!

Kort om organisasjonsstrukturen i norsk folkehøgskole og om forholdet til KS/Virke og Utdanningsforbundet.

v/ Knut Simble, daglig leder i NF

16:45:     Min rolle som ny tillitsvalgt.

v/ Arvid Kopperdal, organisasjonskonsulent i NKF

 

17:30:    Kaffe

 

18:00:    Håndboka (nettutgave)– en ressurs for de tillitsvalgte.  
               Presentasjon og 2-3 aktuelle eksempler på bruk av boka
.
               NB: Bruk av bærbar PC

v/ Knut Simble og Arvid Kopperdal

 

20:00:    Middag

 

 

Tirsdag 24.09:

08:00:     Frokost

08:45:     Morgensamling v/ NKF

09:00:     Håndboka forts. Gruppeoppgaver og plenum.

                v/ Knut Simble og Arvid Kopperdal

10:15:     Aktuelle lover og avtaler v/ Knut Simble, daglig leder i NF

11:00:     Spørretime (til ca. 12:00)

                              

Hovedkonferansen starter med lunsj kl. 12.30

 

Program for tillitsvalgtkonferansen 24.-26.9.2013

 

Tirsdag 24.9.

11:15:     Buss fra Gardermoen

 

12:30:     Lunsj

 

13:30:     Hovedkurset starter. Velkommen og presentasjon.

14.45:     Litt bedre møter – om det å være møteleder i lokallaget

v/ Harald Stokkeland, Stokkeland International Consulting

 

15:00:     Pause

 

15:15:     Litt bedre møter, forts., gruppeøvelser

 

16:30:     Kaffe

 

17:00      Litt bedre møter, forts.

18:30:     Årsmøte i Inter-folk

 

19:30:     Middag

 

 

Onsdag 25.9:

08:00:     Frokost

08:45:     Morgensamling v/FHF

 

09:00:     Særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen

1) Avtalen mellom Utdanningsforbundet/FHF/NKF og Virke v/ Tor Grønvik

2) Avtalen mellom Utdanningsforbundet/FHF og Kommunenes Sentralforbund (KS) v/ Knut Simble

Hva skal den lokale særavtalen omfatte? Fire lokale tillitsvalgte presenterer lokale særavtaler fra egen skole

11:00:     Kaffepause

 

11:15:     Evaluering av lokale lønnsforhandlinger 2012

 

12:00      Tillitsvalgtrollen i NKF/FHF – mer enn tariffen. Innledning
               v/Tor Grønvik

Verdier og etikk i folkehøgskolearbeidet v/Joakim Hammerlin, Nansenskolen

 

13:00:     Lunsj

 

14:30:     Tillitsvalgt i NKF/Folkehøgskoleforbundet – mer enn
                tariffen..,
forts.

                Gruppesamlinger og oppsummering

 

16:00:      Kaffepause

 

16:30:      Særmøter for FHF og NKF               

 

19:00:      Middag

 

21:00:      Konsert

                Sang
                v/ Ellen Omdal Milsom og Bente Midtsveen på trekkspill

 

 

Torsdag 26.9:

08:00:       Frokost

08:45:       Morgensamling v/NKF

 

09:00:       Lovforståelse knyttet til foreldrepermisjon for mor og far

                 v/ NAV Hadeland

10:15:       Foreldrepermisjon for ansatte i folkehøgskolen, 
                 gruppeoppgaver

 

11.15:       Pause/utsjekking

 

11.45:       Oppsummering/spørsmål etter gruppearbeidet

 

12:30:       Lunsj / avslutning

 

13:10:       Buss til Gardermoen

Kalender