FHF-rundskriv 22-2014 Kurs i søknadsskriving for tilskudd og tilskudssportalen

Trenger du penger til Undervisningsmateriell og eller utstyr, kulturarbeid, prosjekter, bygningsmasse, anlegg og vedlikehold, utviklingsarbeid eller annet? ..da burde du komme til Oslo 25. november. Nicolaas Kippenbroeck skal da holde kurs for oss i folkehøgskolene. Han er ekspert på tilskuddsordninger og søknader.

 

Til  frilynte folkehøgskoler

Kopi til: NKF

 

Vår ref.: 61/13/A 1.10.1
Oslo, 18.10.2013

FHF-rundskriv 22/2013

 

Trenger din skole penger?

Kurs i søknadsskriving for tilskudd og tilskuddsportalen.no

 

Trenger du penger til:

  • Undervisningsmateriell og eller utstyr
  • Kulturarbeid
  • Prosjekter
  • Bygningsmasse, anlegg og vedlikehold
  • Utviklingsarbeid
  • Annet?

..da burde du komme til Oslo 25. november. Nicolaas Kippenbroeck skal da holde kurs for oss i folkehøgskolene. Han er ekspert på tilskuddsordninger og søknader.

 

Nicolaas Kippenbroeck holder inspirerende kurs om hvordan finne fram til aktuelle tilskudd i tilskuddsportalen og hvordan skrive effektive søknader om tilskudd samt kommer merd tips om tilskuddsøkonomien.

Bakgrunn til Nicolaas Kippenbroeck: Pressefotograf, fotosjef i ulike aviser, daglig leder i Norges største fagpresseforlag; LO-Media, samt 10 år som kursleder ved institutt for journalistikk.

 

Nicolaas vil ta for seg

Send gjerne inn ønske om en reel søknad du ønsker veiledning og hjelp til å skrive. Ofte har kursdeltakerne med seg en ide til et prosjekt, som de vil søke finansiering til. Kursleder viser hvordan man kan finne relevante tilskudd til de konkrete ideene, veileder hvordan man kan utvikle søknaden og gir tips om hvordan man skal løse ulike problemstillinger.

Hvordan finne tilskuddsordninger og søknadsskjemaer til din skole?

Bli medlem av www.tilskuddsportalen.no. Dette er en portal som:

–       har samlet 2600 ulike støtte- og tilskuddsordninger.

–       hvor du kan søke på stikkord, emner eller datoer (frister).

–       hvor du kan følge aktuelle tilskudd og ordninger

–       hvor du kan få varslinger direkte i din epost

–       blir kontinuerlig oppdatert

 

Hvordan få tilgang til tilskuddsportalen?

Det er vanligvis relativt kostbart for en skole å være med i Tilskuddsportalen. Pga av en sentral avtale mellom folkehøgskoleorganisasjonene og Tilskuddsportalen kan din skole får tilgang til portalen for en overkommelig pris. Det koster kun kr 49,- (+ mva og evt. adm.gebyr) pr. måned for én bruker å ha tilgang til www.tilskuddsportalen.no

Dersom du ønsker å få tilgang sender du inn fullt navn og epostadresse for den eller de som skal ha tilgang på din skole til sindre@folkehogskole.no

 

Meld deg på kurset allerede i dag!

Sted: Folkehøgskolekontorene, Øvre Vollgate 13, Oslo

Dato: 25. november 2013

Tid: 1000-14000

Pris: kr 990,- pr deltaker

 

Påmeldingsfrist: 08. november 2013

Send en epost til sindre@folkehogskole.no og oppgi navn på kursdeltakerne fra deres skole.

Vi tar forbehold om at kurset avlyses dersom det ikke blir minimum 20 deltakere.

NB! Bindende påmelding

 

Med beste hilsen

Sindre Vinje
Rådgiver pedagogisk utvikling

Kalender