FHF-rundskriv 20-2013: Rektorforum 2013 Invitasjon og program

Invitasjon til Rektorforum med årsmøte i IF og Folkehøgskolekonferansen 2013
Så er det tid for årets rektorforum! Vi viser til vedlagte invitasjon og programmer når vi herved inviterer til årets rektorforum med årsmøte i IF og Folkehøgskolekonferansen 2013.

Årsmøte i IF og Rektorforum 2013
Årsmøtet i IF tirsdag 5. november (se også egen innkalling fra IF) og Rektorforum 2013 torsdag 7. november finner sted på Best Western Karl Johan Hotell, Karl Johans gate 33, Oslo. Vi viser til vedlagt invitasjon og program.


Folkehøgskolekonferansen 2013: «Læringslyst – frihet til å lære»

Folkehøgskolekonferansen 2013 «Læringslyst – frihet til å lære» arrangeres 6. november i Lærernes hus, Osterhausgate 4A i Oslo. Vi viser til eget vedlagt invitasjon og program.


Påmelding innen 15. oktober

Du kan melde deg på via påmeldingsskjema på www.folkehøgskoleforbundet.no . Gå inn på kalender og ett av arrangementene (IF årsmøte, Folkehøgskolekonferansen eller Rektorforum) og klikk for påmelding i bunnen av beskrivelsen.

 

Eller meld deg på til Marianne på IF/FHF på tlf 22 47 43 00  / marianne@folkehogskole.no

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt

Leder

 

Knut Simble
generalsekretær

 

Vedlegg:        Rektorforum 2013, med årsmøte i IF og
                     Folkehøgskolekonferansen – Invitasjon og program
                     Folkehøgskolekonferansen 2013:
                     «Læringslyst – frihet til å lære» – invitasjon og program

Kalender