FHF-rundskriv 9/2024: Selvevaluering

Publisert

FHF-rundskriv 9/2024: Selvevaluering Det nærmer seg dato for innsending av selvevalueringsrapporten. Gjennom selvevaluering skal skolene etablere rutiner for kritisk å vurdere egen virksomhet, identifisere områder for forbedring, sette inn ressurser for å oppnå forbedringer, og vurdere de resultatene man oppnår. Vi har oppdatert vår ressursside om selvevaluering. Siden…

FHF-Rundskriv 8/2024: «Uten fasit» – idéhefte i posten

Publisert

FHF-rundskriv 8/2024:  «Uten fasit» – idéhefte i posten  Vi har sendt ut to eksemplarer av et helt nytt idéhefte med tips til tema og hvordan arbeide med utvikling av den pedagogiske praksis ved en folkehøgskole. Heftene ble sendt i posten sammen med programmet til Folkehøgskoleuka 2024, samt en…

FHF-rundskriv 7/2024: Velkommen til Folkehøgskoleuka 2024

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 7/2024: Velkommen til Folkehøgskoleuka 2024 Det har blitt en tradisjon at vi kombinerer våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med spennende og aktuelle kurs for deg som har vært i skoleslaget en stund. Folkehøgskoleuka har blitt et høydepunkt for mange, også for oss som arrangerer.

FHF-rundskriv 6/2024: Påminnelse og utfyllende informasjon – Fakturering av medlemskontingent

Publisert

FHF-rundskriv 6/2024: Påminnelse og utfyllende informasjon – Fakturering av medlemskontingent For å lette innbetaling av medlemskontingent for skolene, vil vi fra 1. april i år sende faktura med KID og beløp i samsvar med innsendte trekklister.  Dette etter ønske fra flere skoler. Trekklistene må sendes til oss så…

FHF-rundskriv 5/2024: Kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole, 22. – 23. mai

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 5/2024: Kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole, 22. – 23. mai Kurset er ment for alle som arbeider med elever som trenger ekstra tilrettelegging for å kunne gjennomføre et år på folkehøgskole. Kurset retter seg både mot ansatte som arbeider med elever med funksjonsnedsettelser som…

FHF-rundskriv 4/2024: Årlig evaluering av lokal arbeidstidsavtale – invitasjon til nettmøte

Publisert

FHF-rundskriv 4/2024: Årlig evaluering av lokal arbeidstidsavtale – invitasjon til nettmøte Den nye Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen innførte et nytt obligatorisk trinn i prosessen med revidering av lokal arbeidstidsavtale. I punkt 4.1 Prosess står det: De lokale parter skal evaluere avtalen årlig, og senest innen 1. mars.

FHF-rundskriv 3/2024: Utlysing av midlar frå Akademifondet – til framhjelp for norsk kulturreising

Publisert

FHF-rundskriv 3/2024: Utlysing av midlar frå Akademifondet – til framhjelp for norsk kulturreising Vedlagt følgjer informasjon om tildeling av midlar frå Akademifondet.  Folkehøgskoleforbundet er ein av tre organisasjonar som står bak fondet. Det kan deles ut inntil NOK 285.000 frå fondet. Bakgrunnen for Akademifondet Fondet vart oppretta etter…

FHF-rundskriv 2/2024: Fakturering av medlemskontingent

Publisert

FHF-rundskriv 2/2024: Fakturering av medlemskontingent For å lette innbetaling av medlemskontingent for skolene, vil vi fra 1. april i år sende faktura med KID og beløp i samsvar med innsendte trekklister.  Dette etter et ønske fra flere skoler. Trekklistene må sendes til oss så raskt som mulig etter…

FHF-rundskriv 1/2024: Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert

Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen Vedlagt følger utlysing av midler fra Folkehøgskoleforbundets Stipend og forskningsfond – til orientering og kunngjøring. Det vil i år deles ut inntil kr. 15.000 fra fondet til folkehøgskolerelatert forskning. Se neste side for vilkår. Du søker ved å sende en e-post…