FHF-rundskriv 4/2024: Årlig evaluering av lokal arbeidstidsavtale – invitasjon til nettmøte

Publisert

FHF-rundskriv 4/2024: Årlig evaluering av lokal arbeidstidsavtale – invitasjon til nettmøte Den nye Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen innførte et nytt obligatorisk trinn i prosessen med revidering av lokal arbeidstidsavtale. I punkt 4.1 Prosess står det: De lokale parter skal evaluere avtalen årlig, og senest innen 1. mars.

FHF-rundskriv 3/2024: Utlysing av midlar frå Akademifondet – til framhjelp for norsk kulturreising

Publisert

FHF-rundskriv 3/2024: Utlysing av midlar frå Akademifondet – til framhjelp for norsk kulturreising Vedlagt følgjer informasjon om tildeling av midlar frå Akademifondet.  Folkehøgskoleforbundet er ein av tre organisasjonar som står bak fondet. Det kan deles ut inntil NOK 285.000 frå fondet. Bakgrunnen for Akademifondet Fondet vart oppretta etter…

FHF-rundskriv 2/2024: Fakturering av medlemskontingent

Publisert

FHF-rundskriv 2/2024: Fakturering av medlemskontingent For å lette innbetaling av medlemskontingent for skolene, vil vi fra 1. april i år sende faktura med KID og beløp i samsvar med innsendte trekklister.  Dette etter et ønske fra flere skoler. Trekklistene må sendes til oss så raskt som mulig etter…

FHF-rundskriv 1/2024: Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert

Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen Vedlagt følger utlysing av midler fra Folkehøgskoleforbundets Stipend og forskningsfond – til orientering og kunngjøring. Det vil i år deles ut inntil kr. 15.000 fra fondet til folkehøgskolerelatert forskning. Se neste side for vilkår. Du søker ved å sende en e-post…