NF-rundskriv 24 – 2004 Hovudtariffavtalen i staten – NF-handboka

Publisert/Oppdatert

Her følgjer Hovudavtalen i staten i opptrykk frå UHO.   For dei som har NF-handboka vil vi be om at heftet blir plassert der.   Med helsingfor NORSK FOLKEHØGSKOLELAG   Dag Wollebækdagleg leiar

NF-rundskriv 22 – 2004 Tilråding – lønn for internatleiar, kontortilsette og vaktmester -korrigering

Publisert/Oppdatert

Vi viser til rundskriv 21/04. Det viser seg at det for somme stillingar ikkje samsvar mellom opplysningane vedr. lønnsspenn i dette skrivet og det som er sendt ut i den nye hovudtariffavtalen.   Vi brukte opplysningar som var lagt ut på nettet etter dei sentrale justeringane, men dei var ikkje ajourførte.

NF-rundskriv 20 – 2004 Kurs for tillitsvalgte 2004

Publisert/Oppdatert

Den årleg Samnemnda-konferansen for tillitsvalte blir som tidlegare på Fefor, i år i tida 2.- 4. november.

NF-rundskriv 19 – 2004 Nordplus Voksen

Publisert/Oppdatert

Nordisk utveksling av lærarar og/eller elever, studieopphald, - er det noko for din skule? "Nordplus Voksen" kan gi økonomisk støtte.   Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds mobilitets- og nettverksprogram for læring for vaksne.  

NF-rundskriv 18 – 2004 Rus i folkehøgskolen. Tilbud om kurs

Publisert/Oppdatert

Kurstilbod – rusproblem i folkehøgskolen Åsane folkehøgskole tilbyr igjen eit kurs om rusproblem i folkehøgskolen, eit tema som alle som arbeider i skoleslaget vårt har kjennskap til og meiningar om. Målgruppa er alle som arbeider i folkehøgskolen, men kanskje ha særleg interesse for lærarar og internatleiarar.

NF-rundskriv 17 – 2004 Hovudtariffoppgjeret 2004 i KS-området – resultat

Publisert/Oppdatert

Dette skrivet er i utgangspunktet bare aktuelt for IKV-medlemmer på fylkeskommunale/kommunale folkehøgskolar, men vi er kjent med at somme private folkehøgskolane ennå nyttar kommunal tariff for IKV-personalet.  Derfor blir dette sendt ut til alle.

NF-rundskriv 16 – 2004 Kalenderinnlegg 2004-2005

Publisert/Oppdatert

Kalenderinnlegg 2004-05  Her følgjer endeleg kalenderinnlegga for 2004-05.

NF-rundskriv 15 – 2004 Kalenderinnlegg 2004-2005

Publisert/Oppdatert

Kalenderinnlegga er forseinka Utdanningsforbundet opplyser at dei har kome i skade for å trykke opp for få kalenderinnlegg 2004-05. Det nye opptrykket vil først koma hit i neste veke.

NF-rundskriv 14- 2004 Utlysing av midlar frå Solidaritetsfondet til NF

Publisert/Oppdatert

Vedlagt følgjer utlysing av midlar til Solidaritetsfondet - til orientering og kunngjering, evt. ved oppslag.