NF-rundskriv 13 – 2004 Tinging av Songboka

Publisert/Oppdatert

Songboka ligg nå føre nytt opplag.

NF-rundskriv 12 – 2004 Aktuelle datoer 2004/2005 – 2. korrigering

Publisert/Oppdatert

AKTUELLE DATOAR 2004/2005 – 2. korrigering   10.- 13.08.04 FUS – kurs for nye lærarar, 1.samling, Ringerike fhs. 11.- 13.08.04 FUS – kurs i informasjonsarbeid, 1. samling, Skiringssal fhs 13.- 15.09.04: FUS – kurs for praktisk personale, første samling, Seljord Fhs.

NF-rundskriv 11 – 2004 Aktuelle datoer -korrigert

Publisert/Oppdatert

AKTUELLE DATOAR 2004/2005 – korrigert 10.- 13.08.04 FUS – kurs for nye lærarar, 1.samling, Ringerike fhs. 11.- 13.08.04 FUS – kurs i informasjonsarbeid, 1. samling, Skiringssal fhs 13.- 15.09.04: FUS – kurs for praktisk personale, første samling, Seljord Fhs. 04.- 05.10.04:…

NF-rundskriv 10 – 2004 Aktuelle datoer

Publisert/Oppdatert

AKTUELLE DATOAR 2004/2005 10.- 13.08.04 FUS – kurs for nye lærarar, 1.samling, Ringerike fhs. 11.- 13.08.04 FUS – kurs i informasjonsarbeid, 1. samling, Skiringssal fhs 13.- 15.09.04: FUS – kurs for praktisk personale, første samling, Seljord Fhs. 04.- 05.10.04: Møte i…

NF-rundskriv 9 – 2004 Kurs for tillitsvalgte – Utdanningsforbundet

Publisert/Oppdatert

Invitasjon til å delta i kurs for tillitsvalte – Utdanningsforbundet Vedlagt følgjer ein invitasjon til kurs for tillitsvalte i staten. Frå Utdanningsforbundet har vi fått melding om at vi kan få med eit par-tre deltakarar. Folkehøgskolen vil vera i statleg tariffområdet i to år og ein god del av programmet vil vera relevant for oss.

NF-rundskriv 8 – 2004 Ettersending – sakspapir landsmøtet

Publisert/Oppdatert

Vedlagt følgjer:   Til sak 5: – Årsmelding 2002 for Folkehøgskolane sin utviklingsstrategi (FUS)   – Årsmelding 2003 for Folkehøgskolerådet   Til sak 6: – Rekneskap for 2002 og 2003  …

NF-rundskriv 7 – 2004 Dagskonferanse om Støtteordninger til prosjekt

Publisert/Oppdatert

Både nasjonalt, i Norden og under ulike program i EU finst det midlar som skal støtte gjennomføringa av prosjekt på område som det kan vera naturleg for folkehøgskolar å engasjere seg i.

NF-rundskriv 6 – 2004 Utlysing av midlar frå Akademifondet

Publisert/Oppdatert

Vi har nettopp mottatt brev om Akademifondet til støtte for norsk kulturreising. NF er ein av tre organisasjonar som står bak fondet. Vedlagt følgjer informasjon og søknadsskjema.

NF-rundskriv 5 – 2004 Landsmøtet 2004

Publisert/Oppdatert

Vi viser til tidlegare skriv og til program/invitasjon/påmeldingsskjema som er sendt til lokallaga direkte frå Olavskulen Folkehøgskule.

NF-rundskriv 4 – 2004 Landsmøtet 2004 – sakspapir og påmelding

Publisert/Oppdatert

Sakspapira Sakspapira går i posten seinast onsdag 3. mars med A-post. Vi vil be lokallagsleiarane setja opp møte i lokallaga i forhold til dette.