NF-rundskriv 12 – 2004 Aktuelle datoer 2004/2005 – 2. korrigering

AKTUELLE DATOAR 2004/2005 – 2. korrigering

 

10.- 13.08.04 FUS – kurs for nye lærarar, 1.samling, Ringerike fhs.

11.- 13.08.04 FUS – kurs i informasjonsarbeid, 1. samling, Skiringssal fhs

13.- 15.09.04: FUS – kurs for praktisk personale, første samling, Seljord Fhs.

16.- 17.09.04 Møte i distrikt 7, Follo fhs.

04.- 05.10.04: Møte i distrikt 4 («Hordalandsmøtet»), Åsane fhs.

08.- 10.11.04: Møtet i distrikt 3, Fjordane fhs.

11.- 15.10.04: Veka for vaksnes læring.

11.- 13.10.04: Møte i distrikt 2 («Trøndermøtet»), Peder Morset fhs.

11.- 13.10.04: Møte i distrikt 6, Hallingdal fhs.

14.- 17.10.04: Møte i distrikt 1 («Nordnorsk møte»), Øytun fhs.

01.- 02.11.04: Kurs for nye tillitsvalte, Fefor.

02.- 04.11.04: Kurs for tillitsvalte, Fefor.

09.- 11.11.04: Informasjonsseminar og årsmøte i IF.

29.11-1.12.04: FUS – kurs i informasjonsarbeid, 2. saml., Norsk senter for seniorutvikling

01.- 04.12.04: FUS – kurs for nye lærarar, 2, samling, Agder fhs.

01.- 04.12.04: FUS – kurs for praktisk personale, 2. samling, Agder fhs.

17.- 20.01.05: Rektorsamling, Stavanger.

Veke 4 2005: Inspektørsamling, Nord-Norge.

04.- 06.04.05: FUS – kurs for praktisk personale, tredje samling, stad ikkje avgjort

05.- 07.04.05: FUS – kurs i informasjonsarbeid, 3. samling, Agder fhs.

22.- 24.05.05: FUS – kurs for nye lærarar, tredje samling, stad ikkje avgjort.

24.- 26.05.05: NF 100 år – jubileumslandsmøte, Ringerike fhs.

31.5 – 3.6.05: IKV-kurs, stad ikkje avgjort.

03.- 04.01.05: Møte i distrikt 5 («Rogalandsmøtet»), Lundheim fhs.

 

 

Og da håpar vi dette blir siste korrigering!

 

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

Mai-Evy Bakken /s/ Dag Wollebæk

leiar dagleg leiar

Kalender