NF-rundskriv 9 – 2004 Kurs for tillitsvalgte – Utdanningsforbundet

Invitasjon til å delta i kurs for tillitsvalte – Utdanningsforbundet Vedlagt følgjer ein invitasjon til kurs for tillitsvalte i staten. Frå Utdanningsforbundet har vi fått melding om at vi kan få med eit par-tre deltakarar. Folkehøgskolen vil vera i statleg tariffområdet i to år og ein god del av programmet vil vera relevant for oss.

Dersom det er tillitsvalte, sentral-, distrikts- eller lokalplan som er interesserte, kan dei sende påmeldingsskjemaet til dag@folkehogskole.no eller fakse det til NF-sekretariatet. Ring gjerne om det er spørsmål.

 

Reise og opphald blir dekt.

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

Mai-Evy Bakken                            Dag Wollebæk

leiar                                              dagleg leiar

Kalender