NF-rundskriv 13 – 2004 Tinging av Songboka

Songboka ligg nå føre nytt opplag.

Vi oppmodar som tidlegare alle skolane til å tinge bøker til elevane slik at dei får utdelt boka ved opningssamlinga til hausten, og å kalkulere prisen for boka inn i skolepengane.

 

Og skulle de vera opprådde for idéar til gåver, er boka populær å få.

 

Cappelen har regulert opp prisen litt, prisen vår er i år kr 340,- (I bokhandelen 430)

 

./. Faks inn setelen for tinging, helst innan 2. juli.

 

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

Mai-Evy Bakken             Dag Wollebæk

leiar                              dagleg leiar

Kalender