Rundskriv 08/10 – Invitasjon tillitsvalgtkonferanse

Publisert/Oppdatert

INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2010  28. – 30. SEPTEMBER 2010, med FORKURS 27. – 28. SEPTEMBER.   NF og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 28. – 30. september 2010. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 27. september. Se vedlagte kursprogram (se side…

Redegjørelse fra Norsk Folkehøgskolelag, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og Utdanningsforbundet

Publisert/Oppdatert

om lokale særavtaler på HSH-folkehøgskolene skoleåret 2010-2011 Vi viser til informasjon før sommeren om bruddet i forhandlingene om ny særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen. Konsekvensen av dette er at Arbeidsmiljølovens regler om ”ettervirkning” av utgåtte tariffavtaler gjelder. Dette er vi enige med HSH om. Slik ettervirkning betyr at…

Redegjørelse fra NF, NKF og Utdanningsforbundet om særavtalen med HSH for undervisningspersonalet i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Bakgrunnen for denne redegjørelsen er at forhandlingene om fornyelse av avtalen endte i uenighet mellom partene. Jf protokoll av 2. juni 2010.Redegjørelsen sendes de tillitsvalgte og skolene og gjøres tilgjengelig på nettsidene til NF og NKF. Særavtalen ble opprettet gjennom forhandlinger mellom partene i januar og februar 2007, som…

NF Rundskriv 5 – 2010 Medlemstilbud – Hotellavtale

Publisert/Oppdatert

Norsk Folkehøgskolelag har inngått avtale med Park Inn Hotell i Oslo. Hotellet, som for øvrig er helt nytt, ligger i på hjørnet Tollbugata/Øvre Slottsgate 2c  150 meter fra kontoret til NF. Ved å ta kontakt med oss i sekretariatet vil du som medlem av Norsk Folkehøgskolelag få oppgitt en kode…

NF Rundskriv 4 – 2010 Revisjon av sangboka

Publisert/Oppdatert

Norsk Folkehøgskolelag, i samarbeid med Cappelen Damm Forlag, setter nå i gang arbeidet med å fornye sangboka med tanke på utgivelse i 2012. Folkehøgskolens sangbok er den nest eldste bok forlaget trykker så den er i tillegg til å være viktig i folkehøgskolehverdagen også av kulturhistorisk verdi. Norsk Folkehøgskolelag bærer…

NF Rundskriv 3 – 2010 Vervekampanje 2010

Publisert/Oppdatert

Norsk Folkehøgskole har i dag 480 medlemmer (eks. pensjonister og støttemedlemmer). Medlemsveksten i 2009 var høyest blant det praktiske personalet og vi passerte 100 medlemmer våren 2009. Målsettingen i 2010 er å passere 500 medlemmer totalt og det bør være mulig før påske om vi tar et lite krafttak nå.

NF Rundskriv 2 – 2010 Aktuelle datoar

Publisert/Oppdatert

AKTUELLE DATOER 2010-2011   13.- 14.04.10:             Vårkonferansen, Nordiska fhs., Kungälv 14.- 15.04.10:             Styremøte i NF, Hotel Lorensberg, Göteborg 20.- 21.05.10              Møte i distrikt 4, Nordhordland fhs.

Kalender