Rundskriv 08/10 – Invitasjon tillitsvalgtkonferanse

Publisert/Oppdatert

INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2010  28. – 30. SEPTEMBER 2010, med FORKURS 27. – 28. SEPTEMBER.   NF og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 28. – 30. september 2010. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 27. september. Se vedlagte kursprogram (se side 2). Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på NFs nettsted www.folkehogskole.no/nf. Hvert lokallag kan sende en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

Redegjørelse fra Norsk Folkehøgskolelag, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og Utdanningsforbundet

Publisert/Oppdatert

om lokale særavtaler på HSH-folkehøgskolene skoleåret 2010-2011 Vi viser til informasjon før sommeren om bruddet i forhandlingene om ny særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen. Konsekvensen av dette er at Arbeidsmiljølovens regler om ”ettervirkning” av utgåtte tariffavtaler gjelder. Dette er vi enige med HSH om. Slik ettervirkning betyr at den gamle avtalen gjelder videre, helt uten endringer. Det betyr blant annet at summen på 17 400 for ”særskilt arbeidstid m.m.” står uendret. Og det betyr at avtalens bestemmelse om at det skal inngås en lokal særavtale for hvert skoleår også gjelder uendret. Jf avtalens pkt 9: ”De lokale avtaler som inngås, …. gjøres gjeldende for ett skoleår så sant ikke partene er enig om noe annet.”

Redegjørelse fra NF, NKF og Utdanningsforbundet om særavtalen med HSH for undervisningspersonalet i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Bakgrunnen for denne redegjørelsen er at forhandlingene om fornyelse av avtalen endte i uenighet mellom partene. Jf protokoll av 2. juni 2010.Redegjørelsen sendes de tillitsvalgte og skolene og gjøres tilgjengelig på nettsidene til NF og NKF. Særavtalen ble opprettet gjennom forhandlinger mellom partene i januar og februar 2007, som en del av overføringen av undervisningspersonalet i folkehøgskolen fra det statlige tariffområdet. Partene var enige om å legge den tilsvarende særavtalen for undervisningspersonalet i grunn- og videregående skoler på HSH-området til grunn i forhandlingene. Den er i alle hovedtrekk samsvarende med tilsvarende avtale for det offentlige skoleverket (KS-området). Partene var videre enige om at bestemmelser i diverse særavtaler og protokoller med staten så langt mulig skulle overføres økonomisk nøytralt til den nye avtalen. Særavtalen for folkehøgskolen avviker på noen områder fra begge de nevnte avtalene for grunn- og videregående skoler.

NF Rundskriv 5 – 2010 Medlemstilbud – Hotellavtale

Publisert/Oppdatert

Norsk Folkehøgskolelag har inngått avtale med Park Inn Hotell i Oslo. Hotellet, som for øvrig er helt nytt, ligger i på hjørnet Tollbugata/Øvre Slottsgate 2c  150 meter fra kontoret til NF. Ved å ta kontakt med oss i sekretariatet vil du som medlem av Norsk Folkehøgskolelag få oppgitt en kode som du benytter når du skal bestille rom. Alle rom har dobbelseng og du betaler samme pris om det er en eller to som benytter rommet. Fra torsdag (natt til fredag) til mandag (natt til mandag) er prisen kr. 950.- inkl. frokost og fri tilgang til internett. Fra mandag (natt til tirsdag) til torsdag (natt til torsdag) er prisen kr. 1185.-. Hotellet har egen restaurant og lobbybar. Hotellet er en del av kjeden Rezidor og du kan spare opp poeng som kan gi fri overnatting og andre medlemsfordeler. Du finner informasjon om hotellet på www.oslo.parkinnhotell.no

NF Rundskriv 4 – 2010 Revisjon av sangboka

Publisert/Oppdatert

Norsk Folkehøgskolelag, i samarbeid med Cappelen Damm Forlag, setter nå i gang arbeidet med å fornye sangboka med tanke på utgivelse i 2012. Folkehøgskolens sangbok er den nest eldste bok forlaget trykker så den er i tillegg til å være viktig i folkehøgskolehverdagen også av kulturhistorisk verdi. Norsk Folkehøgskolelag bærer kostnadene med sangboknemndas arbeid med utviklingen av boka da vi mener sangen hører med i arbeidet i folkehøgskolen. Vi oppfordrer derfor alle skolene til å gjøre sangboka til en fast del av det elevene får med seg fra skoleåret. Den nye sangboknemnda består av Åsmund Mjelva, Elverum. fhs, Jonny Fosse, Jæren fhs. Heidi Granlund, Toneheim fhs. og  Kristian Killinggren, Follo fhs.. Forslag til nye sanger etc. kan sendes til nf@folkehogskole.no   

NF Rundskriv 3 – 2010 Vervekampanje 2010

Publisert/Oppdatert

Norsk Folkehøgskole har i dag 480 medlemmer (eks. pensjonister og støttemedlemmer). Medlemsveksten i 2009 var høyest blant det praktiske personalet og vi passerte 100 medlemmer våren 2009. Målsettingen i 2010 er å passere 500 medlemmer totalt og det bør være mulig før påske om vi tar et lite krafttak nå.   Alle som verver 1 nytt medlem får en bokgave av en verdi på inntil kr. 300.-.Når medlemskapet er registrert og det kommer tydelig fram hvem som har vervet tar vi kontakt slik at du kan få den boken du ønsker. Den kan bli fin å ta med på påskeferie. For den som verver 3 medlemmer eller mer vanker det en bokgave på 3 bøker. Støtt opp om folkehøgskolefellesskapet og verv nye medlemmer til Norsk Folkehøgskolelag. Du finner innmeldingsskjema på vår nettside www.folkehogskole.no/nf

NF Rundskriv 2 – 2010 Aktuelle datoar

Publisert/Oppdatert

AKTUELLE DATOER 2010-2011   13.- 14.04.10:             Vårkonferansen, Nordiska fhs., Kungälv 14.- 15.04.10:             Styremøte i NF, Hotel Lorensberg, Göteborg 20.- 21.05.10              Møte i distrikt 4, Nordhordland fhs.