NF Rundskriv 3 – 2010 Vervekampanje 2010

Norsk Folkehøgskole har i dag 480 medlemmer (eks. pensjonister og støttemedlemmer). Medlemsveksten i 2009 var høyest blant det praktiske personalet og vi passerte 100 medlemmer våren 2009. Målsettingen i 2010 er å passere 500 medlemmer totalt og det bør være mulig før påske om vi tar et lite krafttak nå.  
Alle som verver 1 nytt medlem får en bokgave av en verdi på inntil kr. 300.-.Når medlemskapet er registrert og det kommer tydelig fram hvem som har vervet tar vi kontakt slik at du kan få den boken du ønsker. Den kan bli fin å ta med på påskeferie. For den som verver 3 medlemmer eller mer vanker det en bokgave på 3 bøker. Støtt opp om folkehøgskolefellesskapet og verv nye medlemmer til Norsk Folkehøgskolelag.
Du finner innmeldingsskjema på vår nettside www.folkehogskole.no/nf

 

 

Hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

Lars Sigve Meling /s/                                                                       Knut Simble

leder                                                                                                  daglig leder

Kalender