Redegjørelse fra Norsk Folkehøgskolelag, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og Utdanningsforbundet

om lokale særavtaler på HSH-folkehøgskolene skoleåret 2010-2011
Vi viser til informasjon før sommeren om bruddet i forhandlingene om ny særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen.
Konsekvensen av dette er at Arbeidsmiljølovens regler om ”ettervirkning” av utgåtte tariffavtaler gjelder. Dette er vi enige med HSH om. Slik ettervirkning betyr at den gamle avtalen gjelder videre, helt uten endringer. Det betyr blant annet at summen på 17 400 for ”særskilt arbeidstid m.m.” står uendret. Og det betyr at avtalens bestemmelse om at det skal inngås en lokal særavtale for hvert skoleår også gjelder uendret. Jf avtalens pkt 9:
”De lokale avtaler som inngås, …. gjøres gjeldende for ett skoleår så sant ikke partene er enig om noe annet.”

I tariffnytt 27/2010 4. juni til skolene skriver HSH at de lokale avtalene fra forrige skoleår løper videre inntil de sies opp av en av partene. De sier også at arbeidstakerorganisasjonene ikke har innvendinger mot denne tolkningen. Begge deler er feil! Dette har vi gjort HSH oppmerksom på i brev før sommeren, og bedt dem rette op feilinformasjonen overfor skolene. Hvis dette ikke blir gjort med det aller første, vil organisasjonene gjøre skolene oppmerksomme på at vi ikke kan tas til inntekt for HSH’s syn.

Formelt sett er altså situasjonen på skolene at det ikke foreligger noen avtale om arbeidstid for kommende skoleår, hvis de lokale partene ikke tidligere har gjort avtale for mer enn ett skoleår, eller det ikke er inngått ny avtale for 2010-2011.

Det er normalt arbeidsgiver som kaller inn til forhandlinger. Men det er ikke noe i veien for at tillitsvalgte tar et initiativ og etterlyser forhandlinger. Siden skolen har fått sprikende signaler om dette, synes vi dere skal gjøre det dersom rektor ikke har tatt kontakt om dette ennå.

 Det er ikke noe krav om å avtale andre vilkår enn i fjor, hvis partene ser seg tjent med avtalen som den var. Tidsaspektet vil vel også tale mot omfattende endringer nå. Men det skal altså inngås en lokal avtale for skoleåret 2010-2011.

 

 

Tor Grønvik                                                                          Knut Simble
daglig leder NKF                                                                   daglig leder NF

 

Kalender