Rundskriv 08/10 – Invitasjon tillitsvalgtkonferanse

INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2010  28. – 30. SEPTEMBER 2010, med FORKURS 27. – 28. SEPTEMBER.
 
NF og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 28. – 30. september 2010. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 27. september. Se vedlagte kursprogram (se side 2). Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på NFs nettsted www.folkehogskole.no/nf.
Hvert lokallag kan sende en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (HSH) og § 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

 

Påmelding til NF senest 10. september. Det gjelder både for hovedkurset og forkurset. Du kan melde deg på NF`s hjemmeside www.folkehogskole.no/nf /Tillitsvalgtkonferansen/meld deg på.

Det blir lagt opp til egne særmøter for de to lagene. Styret i NF legger opp dette møtet for NF-representantene.

NB:     Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet, må meldes skriftlig til NF sammen med påmeldingen.

Send forslagene til knut@folkehogskole.no

 

Regler for reisetilskudd:
Reisekostnader blir dekt etter billigste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers ville bli urimelig lang (i tvilstilfelle må dette avklares med NF sentralt). Reisetilskuddet blir beregnet ut fra beste tilgjengelige rabattmulighet. Ta kontakt med sekretariatet i tvilstilfelle.

 

Kost og losji
NF dekker kost og losji under oppholdet. Kostnader utover dette vil ikke bli dekket.

 

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!

 

Med vennlig hilsen NF

 

Lars Sigve meling                                                                                         Knut Simble
Leder                                                                                                             Daglig leder

 

 

 

 

Program

 

Forkurs 27. – 28.09.

 

Mandag 27.09:

16:00:                   Velkommen og presentasjon!

Kort om organisasjonsstrukturen i norsk folkehøgskole og om forholdet til KS, HSH og Utdanningsforbundet.

v/ Knut Simble, daglig leder i NF

16:45:|                 Min rolle som ny tillitsvalgt.

                               v/ Arvid Kopperdal, organisasjonskonsulent i NKF

17:30:                   Kaffe

18:00:                   Handboka (nettutgave)– en ressurs for de tillitsvalgte. Presentasjon og 2-3 aktuelle eksempler på bruk av boka. NB: Bruk av bærbar PC

v/ Knut Simble og Arvid Kopperdal

20:00:                   Middag

 

Tirsdag 28.09:

08:00:                   Frokost

08:45:                   Morgensamling v/ NKF

09:00:                   Håndboka forts. Gruppeoppgaver og plenum.

                               v/ Knut Simble og Arvid Kopperdal

10:15                     Aktuelle lover og avtaler v/ Knut Simble, daglig leder i NF

11:00:                   Spørretime (til ca. 12:00)

 

 

Hovedkurs 28. – 30.09.

 

11:15:                   Buss fra Gardermoen

12:30:                   Lunsj

13:30:                   Hovedkurset starter. Velkommen og presentasjon. Ansvar: NKF

13:45:                    Folkehøgskolen og tillitsvalgtrollen v/ Lars Sigve Meling, styreleder i NF, og Edgar Fredriksen, styreleder i NKF

15:00:                   Særavtalene for undervisningspersonale i folkehøgskolen v/ Tor Grønvik

16:00:                   Kaffe

16:30:                   Gruppeoppgaver

17:30:                   Felles oppsummering

20:00:                   Middag

 

Onsdag 29.09:

08:00:                   Frokost

08:45:                   Morgensamling v/NF

09:00:                   –     Hovedtariffavtalene 2010 – 2012 med HSH og KS

v/ Knut Simble

–          Lokale forhandlinger. Om årets lønnsoppgjør, forhandlingsbestemmelser, forhandlingsteknikk og forhandlingsspill.

Innledning v/ Knut Simble og Arvid Kopperdal

10:30:                   Kaffe

11:00:                   Lokale forhandlinger forts.

12:30:                   Lunsj

13:30:                   Lokale forhandlinger, forts.

15:00:                   Kaffepause

15:30:                   Oppsummering, forhandlingsspill

17:00:                   Særmøter

20:00:                   Middag

 

Torsdag 30.09:

08:00:                   Frokost

09:00:                   Morgensamling v/NKF: I Mariakirken (en av søsterkirkene) Evt. kort orgelkonsert

09:30:                   Aktuelle problemstillinger knyttet til turnustjeneste for kjøkkenpersonale

                                               v/ Halvard Smørgrav og Lise Mathisen

11:00:                   Kaffepause/sjekke ut av rommene

11:30:                   Turnustjeneste forts.

12:30:                   Åpen post, kursevaluering

13:00:                   Lunsj / avslutning

13:45:                   Buss til Gardermoen

Kalender