NF Rundskriv 2 – 2010 Aktuelle datoar

AKTUELLE DATOER 2010-2011
 
13.- 14.04.10:             Vårkonferansen, Nordiska fhs., Kungälv
14.- 15.04.10:             Styremøte i NF, Hotel Lorensberg, Göteborg
20.- 21.05.10              Møte i distrikt 4, Nordhordland fhs.

26.- 28.05.10:             Informasjonskonferansen, Drammen

31.5.- 3.6.10:              Praktisk samling (IKV), Sogndal fhs.

14.- 15.06.10:             Styremøte NF, Oslo

26.- 27.09.10:             Styremøte NF, Sanner Hotell, Gran

27.09.10:                    Kurs for nye tillitsvalgte, Sanner Hotell, Gran

28.- 29.09.10:             Tillitsvalgtkonferanse, Sanner hotell, Gran

04.- 06.10.10:             Møte distrikt 6, Agder fhs

08.- 09.10.10:             Møte i distrikt 3, Fjordane fhs.

00.- 00.10.10:             Møte i distrikt 7,  ikke fastsatt

11.- 14.10.10:             Møte i distrikt 1, (Nordnorsk møte), Øytun fhs.

18.- 20.10.10:             Møte i distrikt 2, (”Trøndermøtet”), Torshus fhs.

02.11.10:                    Styremøte i NF, Oslo

03.11.10:                    Årsmøte IF, Oslo

04.11.10:                    Folkehøgskolekonferansen, Oslo

05.11.09                     Rektorforum, Oslo

06.-7.12.10:                Styremøte i NF, Oslo

03.-04.01.11:              Møte i distrikt 5, Jæren fhs.

17.-20.01.11:              Rektormøte, Larvik

27.-28.01.11:              Inspektørmøte

 

 

Hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

Lars Sigve Meling /s/                                                                       Knut Simble

leder                                                                                                  daglig leder

Kalender