FHF-rundskriv 23/2021: Tilbakemelding på selvevalueringsrapporten

Publisert

FHF-rundskriv 23/2021 Tilbakemelding på selvevalueringsrapporten I samarbeid med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag vil vi utarbeide en generell tilbakemelding om årets selvevalueringsrapporter. NKF har i flere år gitt ut en slik tilbakemelding til sine skoler, og fra i fjor innledet vi et samarbeide med dem om dette. Som kjent inngår…

FHF-rundskriv 22/2021: Turnuskurs 3. – 4. november 2021

Publisert

FHF-rundskriv 22/2021 Turnuskurs 3. – 4. november 2021 Vi er svært glade for å kunne invitere til kurs med turnusguru Svein Arne Thrana! Dette er et av de planlagte kursene som i fjor ble kansellert på grunn av koronapandemien, som vi vet at mange av dere venter på.

FHF-rundskriv 21/2021: Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilsluttet tariffområde Virke

Publisert

FHF-rundskriv 21/2021 Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilsluttet tariffområde Virke Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2021. I år er det et mellomoppgjør, det betyr at det kun er forhandlet om lønn. Rammen for oppgjøret er på 2,82 %. Det er avsatt 1 % til lokal pott.

FHF-rundskriv 20/2021: Lønnsoppgjøret i KS – kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler

Publisert

Lønnsoppgjøret i KS – kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2021. I år er det et mellomoppgjør, det betyr at det kun er forhandlet om lønn. Rammen for oppgjøret er på 2,82 %. Det er avsatt 1 % til lokal pott.

FHF-rundskriv 19/2021: Bestilling av ny sangbok

Publisert/Oppdatert

Endelig er ny sangbok ferdigstilt, og klar for levering til skolene fra 4. november 2021.

FHF-rundskriv 18/2019: Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2021

Publisert

FHF-rundskriv 18/2019 Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2021 Velkommen til lederforum og årsmøte i IF 2021, for rektorer og inspektører/ass. rektorer ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er et viktig møtested for lederne i frilynt folkehøgskole. Vi er glade for å kunne presenter et fyldig og relevant program som…

FHF-rundskriv 17/2021: Webinar om demokratisk dannelse

Publisert/Oppdatert

Velkommen til webinar med tema: metoder i demokratisk dannelse

FHF-rundskriv 16/2021: Hvordan inkludere alle elevene helt fra skolestart?

Publisert

Hvordan inkludere alle elevene helt fra skolestart? Tema: Et webinar i samarbeid med Unge funksjonshemmede om inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i folkehøgskolen.   Tid: fredag 20. august fra kl. 10.00 - 11.00 Sted: Zoom

FHF-rundskriv 15/2021: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, tirsdag 21. september – torsdag 23. september.

FHF-rundskriv 14/2021: Invitasjon til digitalt landsmøte 1. juni

Publisert/Oppdatert

Vi inviterer herved til digitalt landsmøte i Folkehøgskoleforbundet 1. juni 2021. Programmet er tilpasset slik at vi får gjennomført møtet på en dag, fra kl. 8.45 – 14.30.