FHF-rundskriv 15/2021: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, tirsdag 21. september – torsdag 23. september.

FHF-rundskriv 15/2021

Innkalling til tillitsvalgtkonferansen

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland, tirsdag 21. september – torsdag 23. september. Vi starter og avslutter med lunsj. Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres i forkant av konferansen, mandag 20. – tirsdag 21. september. Forkurset starter kl. 15.30 og avsluttes til lunsj på tirsdag, når hovedkurset starter.
Hvert lokallag sender en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

Tjenestefri med fri vikar
Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (Virke) og
§ 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

Påmelding til Folkehøgskoleforbundet senest 10. september. Det gjelder både for hovedkurset og forkurset. Du kan melde deg på her: påmeldingsskjema

Det blir også lagt opp til egne særmøter for de to organisasjonene. Se program på neste side.
NB: Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet, må meldes skriftlig til FHF. Send forslagene til angelina@folkehogskole.no

Regler for reisetilskudd
Reisekostnader blir dekket etter billigste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers ville bli urimelig lang (i tvilstilfelle må dette avklares med Folkehøgskoleforbundet sentralt). Reisetilskuddet beregnes ut fra beste tilgjengelige rabattmulighet. Ta kontakt med sekretariatet i tvilstilfelle.

Kost og losji
Folkehøgskoleforbundet dekker kost og losji under oppholdet. Kostnader utover dette vil ikke bli dekket.
Program for hovedkurs og forkurs er vedlagt.

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!

Med beste hilsen

Einar Opsvik                  Angelina K. Christiansen
leder                                generalsekretær

PROGRAM – Tillitsvalgtkonferansen 21.-23. september 2021

Tirsdag 21. september
12:30 Lunsj
13:30 Velkommen v/ Einar Opsvik, leder FHF & Gunnar Birkeland, leder NKF
13:45 NOU og historisk utvikling for særavtalen v/Leon Haugsbø, tidligere leder i NKF
15:00 Pause
15:15 Lønnsoppgjøret mm v/ Bjørn Sævareid – Utdanningsforbundet
16:30 Pause
16:45 –
18:00 Lokal lønnspolitikk v/Angelina Christiansen, generalsekretær i FHF
Erfaringsutveksling
19:00 Middag

Onsdag 22. september
08:00 Frokost
09:00 Morgensamling i en av søsterkirkene på Granavollen v/ NKF
10:00 Presentasjon av ny leder i Folkehøgskolerådet Anne Tingelstad Wøien
10:15 Lokale forhandlinger v/ Arvid Kopperdal og Knut Simble
11:30 Pause
12:00 Forhandlingsspill, fra lokal lønnspolitikk til ferdig forhandlet
13:00 Lunsj
14:30 Forhandlingsspill
15:45 Pause
16:00 Oppsummering forhandlingsspill
17:15 Særmøter for FHF og NKF
19:00 Middag
21:00 Minikonsert med elever fra Tonheim

Torsdag 23. september
08:00 Frokost
08:45 Morgensamling v/ FHF
09:00 Kickstart til arbeidet med lokal særavtale v/Andreas & Angelina
10:00 Pause /utsjekking
10:30 Tema: Velg to av følgende:
1. Lokallaget v/Andreas Melberg
2. Fordypning i Landsoverenskomst for utdanning v/ Steinar Sundvoll
3. Trepartssamarbeidet v/ Gunnar Birkeland
4. Selvevaluering og medvirkning v/ Marie Wiland og Angelina Christiansen
11:45 Oppsummering
12:00 Lunsj

Forkurs for nye tillitsvalgte 20.-21. september 2021

Mandag 20. september
Innkvartering
15:30 Rundstykker, kaffe/ te
16:00 Velkommen og presentasjon
Aktuelle lover og avtaler v/Angelina Christiansen, generalsekretær i FHF
17:00 Pause
17:15 Min rolle som tillitsvalgt
v/Steinar Sundvoll, organisasjonsrådgiver i NKF
18:00 Pause
18:15 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår v/ Steinar Sundvoll
Gruppeoppgaver og plenum. NB: Ta med bærbar PC /iPad
20:00 Middag
Vi tar med dessert til peisestua

Tirsdag 21. september
08:00 Frokost
08:45 Morgensamling
09:00 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår, forts.
Gruppeoppgaver og plenum, v/Angelina Christiansen og Steinar Sundvoll
10:15 Lokallagsarbeidet v/Angelina Christiansen
11:00 Spørretime (til ca. 12:00)
Hovedkonferansen starter med lunsj kl. 12:30

Kalender