FHF-rundskriv 14/2021: Invitasjon til digitalt landsmøte 1. juni

Vi inviterer herved til digitalt landsmøte i Folkehøgskoleforbundet 1. juni 2021. Programmet er tilpasset slik at vi får gjennomført møtet på en dag, fra kl. 8.45 – 14.30.

FHF-rundskriv 14/2021

 

Invitasjon til digitalt landsmøte 1. juni

Vi inviterer herved til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet 1. juni 2021. Som varslet i rundskriv 11/2021 gjennomføres landsmøtet digitalt i år. Programmet er tilpasset slik at vi får gjennomført møtet på en dag, fra kl. 8.45 – 14.30.

Medlemmer som ønsker å delta på landsmøtet, men som ikke er valgte delegater, er hjertelig velkomne til å delta. Medlemmer som ikke er valgte delegater har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, under landsmøteforhandlingene.

Vi oppfordrer lokallaget på skolen til å møtes for landsmøtet. Sørg for at dere har mulighet til å sitte hver for dere under de digitale landsmøtedrøftingene, men ha rom for å møtes til lunsj. Vi minner i den anledning om at svært mange lokallag har ubrukte midler i lokallagskassen, som gjerne kan benyttes til felles lunsj.

Dere finner Landsmøtepapirene her. Det kommer en oppdatert versjon etter 17. mai, så vent med å skrive ut, dersom det er aktuelt. Vi sender lenke til oppdaterte landsmøtepapirer til alle påmeldte deltagere.

 

Registrer din påmelding her innen 28. mai: https://forms.office.com/r/9XVAFz17xs

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til angelina@folkehogskole.no.

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                     generalsekretær

Kalender