FHF-rundskriv 11/2021: Landsmøtet 2021 avholdes digitalt, tirsdag 1. juni

FHF-rundskriv 11/2021

Landsmøtet 2021 avholdes digitalt, tirsdag 1. juni

Vi viser til tidligere innkalling til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet. På grunn av den pågående pandemien har styret i Folkehøgskoleforbundet vedtatt at årets landsmøte vil avholdes digitalt tirsdag 1. juni. Vi takker Sogndal folkehøgskule for å ha holdt av datoene for landsmøtet så lenge, men dessverre er smittesituasjonen slik at det ikke er mulig å arrangere et landsmøte hvor vi møtes fysisk.

Det er fortsatt mange lokallag som ikke har meldt inn ønskede delegater til landsmøtet, og vi ber om at lokallag gjør dette innen 30. april.

 

Landsmøtet i 2017 vedtok følgende ordning for tildeling av delegater (vedtekter §8.2):

 

8.2    Landsmøtet er sett saman av delegatar vald av lokallaga og forbundsstyret med vararepresentantar, til saman maksimalt 60 delegatar etter følgjande ordning:

  • Kvart lokallag melder på representantar i prioritert rekkefølge innan frist satt av styret.
  • Desse har krav på full dekning av reise- og opphaldsutgifter etter rimelegaste alternativ:
  • Første innstilte frå alle lokallaga
  • Styret med vararepresentantar
  • Dernest andre innstilte frå lokallaga, etter fallande medlemstal til det maksimalt er 60 delegatar.
  • Dersom det framleis er ledige plasser, tredje innstilte frå lokallaga etter fallande medlemstal og så frametter til det er maksimalt 60 delegatar.
  • Resultatet meldes lokallaga utan opphald.

Lokallagenes utvidede frist for å melde inn ønskede delegater, i prioriterte rekkefølge, er 30. april

Sekretariatet vil tildele delegatsplasser etter § 8.2, og melde resultatet tilbake til lokallaget.

Delegatene har krav på fri med lønn for å delta på landsmøtet jfr. § 3-5 i KS Hovedavtalen og § 3.2 i Tillegget til Hovedavtalen i Landsoverenskomst for utdanning. Folkehøgskolerådet dekker eventuelle utgifter til vikar for de valgte delegater etter innsendte krav fra skolene.

Program og sakspapirer for landsmøtet vil bli sendt ut i slutten av april måned.

 

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                                  Angelina K. Christiansen
leder                                                                                                 generalsekretær

Kalender