FHF-rundskriv 23/2021: Tilbakemelding på selvevalueringsrapporten

FHF-rundskriv 23/2021

Tilbakemelding på selvevalueringsrapporten

I samarbeid med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag vil vi utarbeide en generell tilbakemelding om årets selvevalueringsrapporter. NKF har i flere år gitt ut en slik tilbakemelding til sine skoler, og fra i fjor innledet vi et samarbeide med dem om dette.

Som kjent inngår å undersøke «faglig kvalitet i folkehøgskolen» i mandatet til det offentlig oppnevnte Folkehøgskoleutvalget som nå er i gang med sitt arbeid. Vi ønsker å benytte anledningen til å få et innblikk i hvilke tema og verktøy dere benytter til kvalitetsutvikling på skolene, og vil gjerne lese så mange rapporter som mulig.

Vi ber om at dere sender selvevalueringsrapporten med vedlegg til angelina@folkehogskole.no.

Vi gir gjerne en kort tilbakemelding på rapporten til de av dere som ønsker det. Husk i så fall å spesifisere dette ved innsending.

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                   generalsekretær

Kalender