FHF-rundskriv 13/2021: Delegater til landsmøtet

Publisert/Oppdatert

Med utgangspunkt i lokallagenes innmeldte liste over ønskede delegater i prioritert rekkefølge, og i samsvar med delegatordningen, har sekretariatet tildelt 60 delegatplasser, se vedlagte liste.

FHF-rundskriv 12/2021: Invitasjon til Folkehøgskoleuka 2021

Publisert/Oppdatert

Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til FOLKEHØGSKOLEUKA 2021 på Fana Folkehøgskole i Bergen! I fjor stoppet pandemien oss, men i år er vi endelig tilbake. Hold av mandag 9. til torsdag 12. august. Det har blitt en tradisjon at vi kombinerer våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen, med spennende og aktuelle kurs for dere som har vært i skoleslaget en stund. Ved at vi legger opp til en rekke kurs i andre uken av august sørger vi for at flere kan møtes på tvers av fag, stilling og geografi.

FHF-rundskriv 11/2021: Landsmøtet 2021 avholdes digitalt, tirsdag 1. juni

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 11/2021 Landsmøtet 2021 avholdes digitalt, tirsdag 1. juni Vi viser til tidligere innkalling til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet. På grunn av den pågående pandemien har styret i Folkehøgskoleforbundet vedtatt at årets landsmøte vil avholdes digitalt tirsdag 1. juni. Vi takker Sogndal folkehøgskule for å ha holdt…

FHF-rundskriv 10/2021: Mellomoppgjøret 2021

Publisert

FHF-rundskriv 10/2021 Mellomoppgjøret 2021 Lønnsoppgjøret for 2021 er nå kommet et stykke på vei. Frontfagene endte med en ramme på 2,7 %. Partene i arbeidslivet er enige om å bruke frontfagsmodellen som grunnlag for lønnsdannelse i Norge. Det vil si at konkurranseutsatt industri forhandler først, og…

FHF-rundskriv 9/2021: Kurs i etablering av mentortilbud

Publisert/Oppdatert

Kurs i etablering av MENTORTILBUD for elever uten fullført VGO 19. august 2021, Folkehøgskolekontoret, Oslo   All erfaring viser at uten fullført videregående opplæring vil ungdom stille svakere, både i jobbsammenheng og deltakelse i samfunnet ellers. Hvert år er det mellom 20-30…

FHF-rundskriv 8: Studium i folkehøgskolepedagogikk

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 8/2021 Studium i folkehøgskolepedagogikk –som en del av Praktisk-pedagogisk-utdanning (PPU) eller som et enkeltstående studieemne i folkehøgskolepedagogikk  Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) har nå gleden av å invitere til studie i folkehøgskolepedagogikk på Universitet i Sørøst-Norge (USN), utarbeidet i samarbeid mellom…

FHF-rundskriv 7/2021: Nytt idé- og prinsipprogram til høring i lokallagene

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 7/2021 Nytt idé- og prinsipprogram til høring i lokallagene Nåværende Idé- og prinsipprogram for Folkehøgskoleforbundet gjelder frem til Landsmøtet i 2021. Idé- og prinsipprogrammet revideres på landsmøtet hvert fjerde år. Gjeldende idé- og prinsipprogram ble vedtatt på landsmøtet i 2017 på Elverum. Det er derfor tid for…

FHF-rundskriv 6/2021: Invitasjon til NYTT kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole

Publisert

FHF-rundskriv 6/2021 Invitasjon til NYTT kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole NKF og FHF tilbyr et kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole. Merk at det er kort påmeldingsfrist, men mange påmeldingsmuligheter. • Dato: 7. og 8. april 2021 • Sted: Lillestrøm…

FHF-rundskriv 5/2021: Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

FHF-rundskriv 5/2021 Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen Vedlagt følger utlysing av midler fra Folkehøgskoleforbundets Stipend og forskningsfond – til orientering og kunngjøring. Det vil i år deles ut inntil kr. 10.000 fra fondet til folkehøgskolerelatert forskning. Se neste side for vilkår. Du søker ved å sende…

FHF-rundskriv 4/2021: Utlysning av stipend for kompetanseutvikling

Publisert

FHF-rundskriv 4/2021 Utlysning av stipend for kompetanseutvikling Vedlagt følger utlysing av midler fra Stipend og forskningsfondet – til orientering og kunngjøring. Fondet har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Stipend kan etter søknad tildeles vanlige medlemmer i Folkehøgskoleforbundet som er i aktiv jobb i…