FHF-rundskriv 6/2021: Invitasjon til NYTT kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole

FHF-rundskriv 6/2021

Invitasjon til NYTT kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole

NKF og FHF tilbyr et kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole.
Merk at det er kort påmeldingsfrist, men mange påmeldingsmuligheter.
• Dato: 7. og 8. april 2021
• Sted: Lillestrøm Thon Arena Hotell/zoom
• Påmeldingsfrist: 1. mars 2021
• Påmeldingslenke: https://forms.gle/z7BVjRGtaVvwXRhz5

Fysisk eller digital deltakelse:
Vi ønsker å tilby et kurs hvor deltakerne kan velge mellom fysisk eller digital tilstedeværelse. Dersom fysisk tilstedeværelse ikke lar seg gjøre i april 2021 vil vi gjøre om kurset til et digitalt seminar plassert på samme datoer som her annonsert.

Målgruppe:
Kurset er åpent for alle som arbeider i folkehøgskolen, men målgruppen er først og fremst ansatte som arbeider på egne linjer tilknyttet tilrettelagt folkehøgskole, ansatte på skoler hvor store deler av undervisningen er tilrettelagt eller ansatte som har mange arbeidsoppgaver tilknyttet elever med særlige behov for tilrettelegging.

Kurset vil ha fokus på disse tema:
– Psykisk helse og utviklingsforstyrrelser/utviklingshemming
– Foreldrestemmen og foreldresamarbeid
– Erfaringsdeling

Pris:
4500 NOK for 2 dager med overnatting og middag på Thon Hotell Arena
3100 NOK for 2 dager på Thon Hotell Arena uten overnatting og middag
2200 NOK for deltakelse på zoom per person. (dette blir også prisen for alle om kurset omgjøres til digitalt seminar)

I påmeldingsskjemaet vil du finne noen spørsmål knyttet til hvilken stilling og arbeidsoppgaver du har. Denne informasjonen vil vi bruke for å utvikle kurset best mulig for alle som deltar.

Påmeldingen er bindene fra 1. mars men vil forsøke å imøtekomme alle som ønsker å endre sin påmelding fra f.eks. fysisk til digital også etter 1. mars. Dette avhenger litt av hvordan hotellet velger å løse det. Vi starter onsdag 7. april klokken 10.00. Kurset slutter 15.30 torsdag 8. april.

Vi anbefaler at dere som melder dere på fysisk venter med å kjøpe billetter til reise til etter 8. mars eller etter nærmere beskjed fra oss.

Påmeldingslenke: https://forms.gle/z7BVjRGtaVvwXRhz5

Ta gjerne kontakt med Marie Wiland på marie@ikf.no om du har noen spørsmål!

Med beste hilsen
Angelina K. Christiansen                                   Espen Bråten Kristoffersen
generalsekretær                                                  rådgiver for pedagogisk utvikling

Kalender