FHF-rundskriv 10/2021: Mellomoppgjøret 2021

FHF-rundskriv 10/2021

Mellomoppgjøret 2021

Lønnsoppgjøret for 2021 er nå kommet et stykke på vei. Frontfagene endte med en ramme på 2,7 %. Partene i arbeidslivet er enige om å bruke frontfagsmodellen som grunnlag for lønnsdannelse i Norge. Det vil si at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet her danner en norm for de etterfølgende tariffområdene.

Det er et mellomoppgjør dette året der det bare forhandles om økonomi. I dag starter forhandlingene på Unio-området med KS. Forhandlinger på overenskomstene på HUK-området mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene, vil etter planen bli gjennomført i slutten av juni. Tidsrammen forutsetter enighet på KS området.

Vi kommer tilbake med resultatet når det er ferdig forhandlet.

 

 Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                    generalsekretær

Kalender