FHF-rundskriv 3/2021: Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene 2019-2020

Publisert

FHF-rundskriv 3/2021 Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene 2019-2020 Høsten 2020 ba vi om å få tilsendt deres selvevalueringsrapporter for 2019-2020, og vi mottok 9 rapporter. Alle fikk et tilbud om en kort tilbakemelding på sin selvevalueringsrapport, det var 3 skoler som takket ja til dette tilbudet. Samtidig fikk IKF-skolene…

FHF-rundskriv 2/2021: Innkalling til landsmøte 31. mai  – 2. juni 2021

Publisert

Det innkalles til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Sogndal folkehøgskule 31. mai – 2. juni 2021.

FHF-rundskriv 1/2021: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Det lysast ut NOK 100.000,- frå Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet.