FHF-rundskriv 3/2021: Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene 2019-2020

FHF-rundskriv 3/2021

Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene 2019-2020

Høsten 2020 ba vi om å få tilsendt deres selvevalueringsrapporter for 2019-2020, og vi mottok 9 rapporter. Alle fikk et tilbud om en kort tilbakemelding på sin selvevalueringsrapport, det var 3 skoler som takket ja til dette tilbudet. Samtidig fikk IKF-skolene samme tilbud fra Noregs Kristelege Folkehøgskulelag (NKF), og 23 skoler sendte inn sin selvevalueringsrapport. Skolene får tilsendt en egen tilbakemelding i løpet av kort tid.

Mange skoler berører tema bærekraft på en eller annen måte i sin rapport. I de tre neste årene vil dette få en enda mer framtredende plass i arbeidet med selvevaluering på alle skolene (jf. Bærekratftvedtaket fra oktober 2019). Vi har derfor samarbeidet med leder av ressursgruppa for oppfølgingen av Bærekratftvedtaket, internasjonal rådgiver i Folkehøgskolerådet, i arbeidet med den generelle tilbakemeldingen.

I år ønsket vi at den generelle tilbakemeldingen skulle reflektere arbeidet med selvevaluering fra hele folkehøgskolelandskapet. NKF har gitt generell tilbakemelding på rapportene de siste fire årene. Vi i FHF ble med på dette arbeidet i år.

Odd Haddal og Marie Wiland fra NKF, Brita Phuthi fra FHSR og Angelina Christiansen har samlet noen av de mer generelle tilbakemeldingene i et vedlegg til dette rundskrivet. Vi har ønsket å peke på aktuelle områder vi ser det naturlig at skolene inkluderer i sitt videre arbeid med selvevaluering.

Takk for alle innsendte rapporter!

Ta gjerne kontakt med Angelina dersom dere har spørsmål: angelina@folkehogskole.no.

Med beste hilsen
Live Hokstad                                           Angelina K. Christiansen
leder                                                          generalsekretær

Kalender